Performancing Metrics

نویسنده -Maester Amin

مارپیچی از مارتین

از هنگامیکه با مبحث نمادشناسی آشنا شدم ، من را مجذوب خودش کرد . این واقعیت که دنیایی از راز در پشت این هندسه های عجیب نهفته ، همواره من را هیجان زده میکرد . البته دشواری های خاص خود را هم داشت ، مانند تعبیرهای اشتباه ، وسواس...

مارتین از ” بادهای زمستان ” میگوید

جرج آر آر مارتین سرانجام نکاتی رو برای مشخص کردن چند مساله عنوان کرد : ١ ) به زودی یک داستان کوتاه از او در کتاب شمشیرها میبینیم ٢ ) وضعیت کتاب خون و اتش ، کتاب او درباره تاریخچه تارگرین ها ٣ ) بادهای زمستان کتاب شمشیرها...

صحبت های جدید مارتین درباره بانوی سنگدل، تفاوت های کتاب و سریال و …

امروز ، مصاحبه ای کمیاب از خالق دنیای نغمه ، جرج آر آر مارتین ، منتشر شد که او درباره همه چیز از جمله استایل نوشتنش ، چیزی که او ارزو میکند از سریال جا نمانده باشد و چقدر ((بازی تاج و تخت)) بر ((نغمه ای از اتش و یخ)) تاثیر گذاشته...