Performancing Metrics

نویسنده -نریمان

ارائه فصل سیزدهم: برن

یا اگه عنوان دیگه‌ای بخوام براش بگذارم «رسیدن قطار لکنتهٔ ویرایش من به ایستگاه» چکیده: اگر حوصلهٔ خواندن این متن را ندارید (که تا حد قابل توجهی بی‌سر و تهه) فقط نوشتهٔ قرمز رنگ را بخوانید، در برابر حس اتلاف وقت ناشی از خواندن کل این نوشتار مسئول خودتان هستین. :دی چند ماهی بود به فکر نوشتن پستی بودم دربارهٔ اینکه چطور چنین وضع خرابی پیش اومد. بعد دیدم چنین ناله‌هایی دردی رو درمان نمی‌کنه و اگر وقت...