مقالات اختصاصی

انتخاب بزرگ لردهای وستروس

نویسنده: آریا درویشی

در وستروس، قاره ى غربى دنیاى آتش و یخ نوعى از فئودالیسم جریان دارد که در آن مانند هر نوع فئودالیسم دیگرى هرمى از اربابان و واسال ها بر پایه ى پیمان و قسمى مقدس در اخلاق حاکم وجود دارد . هفت پادشاهى وستروس هر کدام لرد اعظم خود را دارند به علاوه ى جزایر اهن که به پایک قسم خوردند و جزایر دریاى باریک که به دراگون استون قسم خوردند . شورش و جنگ داخلى اتفاقى نادر در تاریخ وستروس نیست . لرد هاى بزرگ بر علیه پادشاه شورش میکنند و یا پادشاهى مدعى را به دیگرى ترجیح مى دهند . در این صورت اطمینان از تبعیت لرد هاى زیر دست از تصمیم لرد بالا دست چقدر است ؟ اگر پاى انتخاب بین لرد بالادست و پادشاه در میان باشد لرد هاى وستروس چه مى کنند ؟

tyuyu

عوامل تاثیر گذار :
۱٫ فاصله از تخت پادشاهى : هر چه فاصله بین قلعه ى یک لرد و تخت پادشاهى کمتر باشد روابط و شناخت ها بیشتر می شود و با مرکز قدرت مستقیم تر و لرد نزدیکى و وفادارى بیشترى با تخت پادشاهى احساس میکند و اقتدار لرد بالا دست تا حدى به زیر سایه ى شکوه پادشاه مى رود .
۲٫ قدمت و قدرت پیمان : قسم هاى مقدسى در وستروس با عمر چند هزار ساله وجود دارند . هر چه این قسم قدیمى تر باشد مقدس تر شمارده مى شود و شکستنش سخت تر مى شود . خاندان هایى که زمانى پادشاه بودند و در آن زمان وفادارى خاندان هاى پایین دست را کسب کردند مى توانند انتظار فرمان بردارى بیشترى داشته باشند تا خاندان هاى نوظهور تر .
۳٫ قدرت لرد پایین دست ( حقیقى و اسمى ) : واسال هاى قوى تر ، جسور تر و آن هایى تاریخ باشکوه تر دارند ادعاى بیشترى دارند ، مغرور ترند و احساس نیاز کمترى به اجراى دستور لرد بالادست در خود مى بینند . شاید در نظرشان مهم تر از آنند که مهره ى ساده ى کیواس لردى دیگر باشند !
۴٫ ویژگى ها و کیفیت شخصیت لرد بالا دست : انسان ها متفاوتند . عده اى کاریزماتیک ترند و عده اى ترس بیشترى در دل زیر دستان خود مى کارند . این قبیل انسان ها اگر در مقام لرد قرار گیرند توانایى کسب وفادارى بیشترى دارند . سابقه و شهرت، درایت و توانمندى نیز وفادارى به همراه دارد .

این عوامل در هر قلمرو ( و حتى در زمان هاى مختلف ) متفاوت است و نیاز به بررسى جدا دارد .

the_north_by_rfabiano-d6m2mdi

شمال

شمال :
قلمرویى باستانى که زمانى استارک ها، پادشاهان زمستان بر آن سلطنت مى کردند . لرد هاى پایین دست از سال هاى بسیار دور به سرورى استارک ها عادت کرده اند . فاصله ى شمال با کینگزلندینگ بسیار است و ارتباطات با پادشاه محدود . در نتیجه قدرت وینترفل و استارک ها در شمال و بى چون و چرا است و در طول تاریخ یکى با اقتدار ترین لرد هاى بالادست در وستروس به حساب مى آیند . در طول جنگ سبز ها و سیاه ها ، شورش رابرت و جنگ پنج پادشاه تمامى لرد هاى شمال از استارک ها پیروى کردند . مندرلى ها و بولتون ها بزرگ ترین لرد هاى شمال بعد از استارک ها محسوب مى شوند . مندرلى ها زمانى که از خانه شان رانده شده بودند توسط استارک ها پناه داده شدند به همین دلیل بسیار به استارک ها وفادارند . بولتون ها اما زمانى شاهان سرخ کابوس استارک ها و یکى از اخرین لرد هایى در شمال بودند که زانو زدند و مى توانند خطرى بالقوه براى وینترفل باشند .

the_vale_by_rfabiano-d752p3n

ویل

ویل :
در ویل نیز ارن ها مانند استارک ها زمانى پادشاه بودند هرچند شاید قدمت پادشاهى شان به اندازه ى استارک ها نباشد . ویل به کینگزلندینگ نزدیک تر است ( مخصوصا از راه دریا ) پس حضور پادشاه در آن بیشتر حس مى شود . در جریان شورش رابرت، گالتاون و خاندان گرافتون به جاى جان ارن جانب شاه دیوانه را گرفت. جزایر سیسترز نیز در شورش بلکفایر براى اژدهاى سیاه جنگیدند

the_riverlands_by_rfabiano-d6qga1z

ریورلند

ریورلند :
تالى ها تا قبل از فتوحات اگان و سقوط هرنهال تنها لرد ریوران بودند . بسیارى از خاندان هاى ریورلند تاریخى قدیمى تر و پر افتخار تر از تالى ها دارند . تعدادى از آنها حتى زمانى شاهان ریورلند بوده اند . ریورلند به قدمگاه پادشاه بسیار نزدیک است و سایه ى تخت آهن در آن محسوس است . در جنگ داخلى سبز ها و سیاه ها لرد هاى ریورلند تقریبا بدون توجه به جهت گیرى تالى ها در دو سمت تقسیم شدند . در شورش بلکفایر براکن ها زیر پرچم اژدهاى سیاه جنگیدند . حمایت از شورش رابرت نیز با وجود شخصیت قوى هاستر تالى در ریورلند کامل نبود. خاندان هاى درى ، رایگر ، گودبروک و موتون به تخت پادشاهى وفادار ماندند و فرى ها نیز تا زمان مشخص شدن طرف پیروز به هیچ کدام از طرف هاى جنگ نپیوستند . در جنگ ۵ پادشاه نیز خاندان فرى پس از باجى سنگین حاضر به تبعیت از خاندان بالا دست خود شدند .

the_westerlands_by_rfabiano-d795bwp

وسترلند

وسترلند :
لنیستر ها از قدرتمند ترین و ثروتمند ترین خاندان هاى وستروس اند و از سال ها قبل از ورود اگان پادشاهان وسترلند بودند . فاصله ى قلمروى آن ها تا قدمگاه پادشاه زیاد است . رین ها بزرگ ترین لرد پایین دست و رقیب لنیستر ها در قدرت بودند و در شورش اول بلکفایر در مقابل لنیستر ها قرار گرفتند که پس از شورشى ناموفق قبل از فتح رابرت توسط لرد تایوین نابود شدند . در طى رقص اژدهایان ، شورش رابرت و نبرد پنج پادشاه گزارشى از نافرمانى در وسترلند در دست نداریم .

the_stormlands_by_rfabiano-d7aekvd

استورمزلند

استورم لند :
باراتئون ها از نوظهور ترین خاندان هاى وستروس اند اما از نسل مادرى به شاهان طوفان دارندون ها مى رسند که نشان و شعار آنها رو نیز به ارث برده اند . استورم لند به قدمگاه پادشاه نزدیک است و حتى سامرهال قلعه تابستانى تارگریان ها نیز در این منطقه قرار دارد . جان کانینگتون با وجود اینکه در اصل پرچمدار رابرت بود در طول شورش دست ایریس شد همچنین خاندان هاى فل ، گرندیسون و کافرن به شاه دیوانه وفادار ماندند که البته توسط رابرت در سامرهال شکست خوردند . در جریان نبرد ۵ پادشاه به دلیل کاریزماى شخصیت رنلى استورم لند یکپارچه از او حمایت کرد. پس از مرگ رنلى لرد هاى طوفان استنیس لرد اعظم سرزمین طوفان به حساب مى آمد و حمایت لرد هاى طوفان اگر چه نه به شدت و یکپارچگى رنلى متوجه او شد .

the_reach_by_rfabiano-d7356uc

ریچ

ریچ :
تایرل ها تا قبل از ورود اگان تنها پیشکاران شاهان ریچ گاردنر ها بودند و با یک ترقى ناگهانى به مقام لرد بالادست ریچ و سرورى خاندان هاى بزرگى همچین هاى تاور ، فلورنت ، ردواین و … رسیدند . اما هنوز هم خاندان هایى همچین فلورنت ها هستند که خود را لایق تر از تایرل ها براى سرورى ریچ مى دانند . ریچ از قدمگاه پادشاه دور نیست و ارتباط لرد هایش با پادشاهى برقرار است . در طول رقص اژدهایان اگرچه تایرل ها از پرچمدار قدرتمند خود تبعیت کردند و جانب سبز ها را گرفتند ( که البته مانع از تقاضاى جایگاه سرورى تایرل ها توسط هاى تاور ها در اواخر جنگ نشد ) اما خاندان هاى تارلى ، رووان بیزبرى ، کسول و کستین به ملکه ى سیاه وفادار ماندند . در شورش اول بلکفایر بسیارى از حامیان اژدهاى سیاه از ریچ بودند . در جنگ پنج پادشاه در اغاز تمامى خاندان هاى ریچ به پیروى از تایرل ها جانب رنلى را گرفتند اما پس از مرگ رنلى بسیارى پرچمداران تایرل ها برخلاف آن ها به استنیس پیوستند ( مهم ترین آنها فلورنت ها ) که بعدا در جنگ بلکواتر در مقابل تایرل ها قرار گرفتند .

dorne_by_rfabiano-d75s4ro

دورن

دورن :
جنوبى ترین قسمت وستروس اخرین سرزمینى بود که متحد شد . یورن وود ها هنوز سرورى مارتل ها را از ته قلب نپذیرفته اند . در جریان شورش بلکفایر با وجود اینکه از مهم ترین اهداف شورشیان قطع نفوذ دورنى ها در دربار بود یورن وود ها به اژدهاى سیاه پیوستند و در مقابل اربابان مارتل خود قرار گرفتند . در وقایع اخیر و شورش رابرت دورن متحد باقى مانده که از مهم ترین دلایل آن زیرکى دوران مارتل است .

لینک کوتاه مطلب : https://winterfell.ir/?p=9270

درباره نویسنده

نوید لنیستر

نویسنده و مترجم مطالب سایت

۱۱ دیدگاه

 • بسیار مطلب عالی بود… شمالی که نماد وفاداری پرچمدارهای زیر دست بوده یه بار خاندان های مهمش بدجوری جا زدن…امیدواریم دوباره پیش نیاد :good: :good:

    نقل قول

 • خانواده سم تارلی پرچم دار خانواده تایرل بودن؟
  پس چطوری در شورش مقابل رابرت قرار گرفته و شکستش داده؟
  من قضیه تارلی ها رو متوجه نشدم

    نقل قول

 • تینا تینا:
  خانواده سم تارلی پرچم دار خانواده تایرل بودن؟
  پس چطوری در شورش مقابل رابرت قرار گرفته و شکستش داده؟
  من قضیه تارلی ها رو متوجه نشدم

  خود میس تایرل هم علیه رابرت جنگید دیگه :|
  و استورمز اند رو محاصره کرد

    نقل قول

 • یه سوالی از اساتید کتاب خون نفمه دارم …من دارم کتاب ۳ رو تموم میکنم ..شوالم اینه که توی کتاب تا اینجا بارها خوندم که دنریس به خاطر میاره که میری مازدور بهش گفت تو دیگه هیچ بچه زنده ای به دنیا نمیاری و دنی فکر میکنه اژدها یانش تنها فرزندانشن (اون طوری که توی کتاب میگه :unsure: ) میخوام بپرسم اگه دنریس بچه دار نشه ، پس هدفش از ملکه شدن چیه ؟ خب پس کی میخواد نسل خاندان تارگرین رو ادامه بده ؟

  سوال دومم اینه که قبل از عروسی سرخ ، راب در حضور عده ای شاهد (مثل جان گنده که در عروسی سرخ هم زنده موند) جانشینی برای خودش تعیین کرد (با توجه به اینکه راب فکر میکرد برن و ریکون و اریا مردن و راب دوست نداشت تیریون و بچه هاش از سانسا وارث وینترفل بشن )…راب تصمیم داشت بعد از عروسی سرخ جان رو مشروع کنه و بهش هویت استارک رو بده و اونو جانشینش کنه …سوالم اینه که با توجه به اینکه پادشاه شمال جانشینش رو جان قرار داده …آیا این باعث میشه جان بتونه وارث وینترفل بشه ؟(با توجه به اینکه تا پایان جلد ۵ کتاب هم آریا و سانسا و برن و ریکون مفقود هستن )

    نقل قول

 • نمیدونم اینو میدونستید یا نه
  ولی من تازه کشفش کردم!!!
  طبق رابطه r+l=j که تو فصل شیشم معلوم شد درسته
  ریگان از سرزمین اژدها و آتش و لیانا از سرزمین یخ هستن پس جان اسنو میشه نغمه ای از یخ و آتش!!!

    نقل قول

 • پویا:
  خب پس کی میخواد نسل خاندان تارگرین رو ادامه بده ؟

  آیا این باعث میشه جان بتونه وارث وینترفل بشه ؟

  سوالت اولت رو که … برو جلوتر کتابا که به ۱ جواب قابل توجه و هیجان انگیز میرسی :دی
  و اینکه جان علاوه بر وینترفل میتونه ادعای مشروعی بر تاج و تخت سلطنت راب (شمال و ترایدنت) داشته باشه ^_^
  فقط قسم نگهبانی شب این وسط ۱کمی مشکل سازه :|

    نقل قول

 • درود بر نغمه ای ها..من ۳جلدکتاب روخوندم.جلد چهارم رو چطوری میتونم دان کنم

    نقل قول

 • به نظرمن ایکاش وفاداری سازندگان سریال به کتابها بیشتر بشه

    نقل قول

 • میشه در باره ی خاندان هی تاور بیشتر توضیح بدین و در باره ی قدرت این خاندان :heart:

    نقل قول

نظر شما چیست؟

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:head: 
:lol: 
:ostad: 
:faight: 
:ssad: 
:shame: 
:og: 
:shook: 
:sleep: 
:cheer: 
:tanbih: 
:mass: 
:snaped: 
:donot: 
:cun: 
:gslol: 
:winksmile: 
:secret: 
:stop: 
:bl: 
:respect: 
:sh: 
:shok: 
:angry: 
:noo: 
:han: 
:sf: 
:aa: 
:notme: 
:fight: 
:gol: