مقالات

تئوری سازی: آیا تیریون لنیستر در واقع یک تارگرین است؟

مقاله زیر حاوی اسپویل هایی از کتاب پنجم، فصل ششم سریال بوده و شاید کتاب ششم نیز باشد.

در قسمت دوم فصل ششم سریال بازی تاج و تخت (با عنوان Home)، تیریون لنیستر به دیدار دو اژدهای زندانی شده دنریس در سیاه چال های میرین رفت.او پس از کمی حرف زدن با آن هازنجیر هایشان را باز کرد.در این سکانس به نظر می رسید که ریگال و ویسیریون با تیریون مشکلی ندارند و حتی تا حدودی از او خوششان می آمد.حال این سوال پیش می آید چرا؟آیا این اتفاقی بود؟آیا اژدهایان فهمیده بودند که تیریون برای کمک دنریس آمده؟یا چیزی فراتر از این هاست؟

در میان طرفداران یک تئوری وجود دارد مبنی بر این که تیریون در واقع پسر ایریس تارگرین یا همان شاه دیوانه است.دلیل اینکه اژدهایان هم از او خوششان آمده می تواند به همین دلیل و داشتن خون تارگرین او باشد.آیا واقعا این طوری است؟بیایید نگاهی به شواهد و مدارک موجود برای تایید و رد این تئوری بیاوریم.

Daenerys-and-Tyrion-and-wine-Official-HBO1

دنریس و تیریون که شاید در واقع خواهر و برادرن ناتنی باشند.

جوانا و ایریس( شاه دیوانه):

در مجموعه کتاب های نغمه یخ و آتش گفته شده که در زمان عروسی تایوین لنیستر و جوانا، ایریس به جوانا علاقه مند بوده.ایریس در عروسی آن دو حضور داشت و بیش از حد نوشید و با تایوین شوخی کرد که حیف شد که دیگر حق شب اول لرد ها و دیگر آزادی های حق همبستری وجود ندارد، سنتی که به شاه اجازه می داد تا با عروس جدید بخوابد.به گفته باریستان سلمی ایریس تمایلاتی نسبت به جوانا داشته و همین امر باعث افزایش اختلافات میان تایوین و ایریس شده است.خلاصه عده ای بر این باورند که ایریس در شب ازدواج تایوین و جوانا و یا شب دیگری به زور و یا هر طریق دیگه ای با جوانا همخوابه شده و حاصل این کار هم به دنیا آمدن تیریون بوده.

رابطه جوانا و تایوین هموراه خوب بوده بطوریکه تنها زمانیکه تایوین لبخند زده بود در حضور جوانا بود.بعد از مرگ جوانا و به دنیا آمدن تیریون بهترین بخش وجود تایوین همراه با جوانا در گذشت.اگر تایوین واقعا عاشق همسرش بوده پس چرا اینقدر از تیریون متنفر است؟پسر بزرگش جیمی عضوی از گاردشاه است و نمی تواند ازدواج کند.در نتیجه تیریون تنها وارث بر حق کسترلی راک است.تایوین بارها حق وراثت تیریون بر کسترلی راک را رد می کند.گفته هایی از اورا در کتاب سوم می توانیند مشاهده کنین:

قوانین انسان ها به تو اجازه می دهند که اسم من را حمل کنی و هم رنگ من لباس بپوشی چون نمی تونم ثابت کنم که تو پسر من نیستی.خدایان منو مجبور کردند که راه رفتن اردک وار تورو وقتی اون نشان پر افتخار شیر رو که به گردنت انداختی تماشا کنم، نشانی که قبل از من مال پدر و پدربزرگم بود.ولی نه خدایان و نه انسان ها نمی تونن منو وادار کنند تا کسترلی راک رو به تو بدم و تو هم اونو به فاحشه خونه خودت تبدیل کنی.

تایوین همواره خواهان احترام بود و به نظرش داشتن یک پسر کوتوله برای او احترام آمیز نبود.تایوین همیشه تیریون را به خاطر مرگ مادرش سرزنش می کرد و اورا مقصر می دانست.شاید این ها کمی برای شخصیتی مثل تایوین عجیب باشد اما اگر تیریون در حقیقت پسر او نباشد، تایوین تا حدودی حق دارد.

ظاهر تیریون:

ظاهر تیریون شامل ویژگی هایی از ظاهر تارگرین ها می باشد.تارگرین ها به داشتن چشمان بنفش و موهای نقره ای مشهورند.در کتاب موهای تیریون بصورت ترکیبی از نقره ای و سفید توصیف شده(در سریال موهای او به بلوند بودن تمایل دارد).چشمان او نیز مطابقت ندارد، یکی سبز و دیگری سیاه است.ظاهر تیریون نسبت به خواهر و برادرش که دارای یک ظاهر لنیستر کلاسیک هستند، در تضاد است.همانطور که می دانین لنیسترها به داشتن چشمان سبز و موهای طلایی مشهورند.همیشه ظاهر خواهر و برادران به هم شباهت ندارد اما تایوین و جوانا با هم عموزاده بودند پس چرا تیریون با چشمی سیاه و موهایی ترکیبی به دنیا آمد؟

Tyrion-Lannister-1-630x432

رابطه تایوین و تیریون:

علاوه بر ظاهر وی، تایوین بارها به تیریون توهین می کند.در کتاب یورش شمشیرها او به تیریون می گوید:”تو یک ناقص الخلقه، تافرمان، غیر مستقیم، مخلوق کوچک کینه توز پر از حسادت و شهوت و حیله گری کم است”.

کلمه ناقص الخلقه در این جمله جالب توجه است.این کلمه می تواند اشاره به کوتوله بودن تیریون باشد و از طرفی دیگر هم می تواند منظور از به دنیا آمدن اشتباه او توسط رابطه جوانا و ایریس باشد.مرگ جوانا هم بعد از به دنیا آمدن تیریون دلیلی برای نفرتش از تیریون شد که اگر واقعا تیریون حاصل رابطه جوانا و ایریس باشد، مرگ جوانا رابطه ای با مرگش توسط تیریون دارد.

got-game-of-thrones-34110295-500-700

احساس تایوین نسبت به تیریون تا حدودی مانند احساس کتلین نسبت به جان اسنو است.در کتاب چهارم جنا لنیستر عمه جیمی به او می گوید:”من یه بار به پدرت گفتم که تیریون پسر تایوین است نه تو.تایوین به خاطر این حرف نصف سال باهام حرف نزد.”احتمالا منظور جنا از این حرف این بود که هوش و استعداد های تیریون مانند تایوین است.خشم کتلین نبست به جان به این دلیل بود که حضور جان به کتلین یادآوری می کرد که همسرش با زن دیگری همبستر شده.آیا تایوین هم همچنین احساسی داشت و دلیل نفرتش از تیریون این بود که حضور تیریون به او یادآوری می کرد که همسر عزیزش جنا با کس دیگری همبستر شده؟

نفرت تایوین از زن های مورد علاقه تیریون هم جالب بود.در وستروس خوابیدن یک اشراف زاده با یک فاحشه غیر معمول باشد( خود تایوین هم در آخر کتاب سوم با شی همخوابه شده بود) اما اگر تیریون در واقع ایریس بوده این صفت رو از ایریس به ارث برده و این خصوصیت تایوین هم او را به یاد ایریس می انداخت و باعث نفرتش می شد.

جدا از اینکه تایوین او را پسر خود نمی خواند سعی در نابود کردن او هم دارد.همانطور که دیدین او تیریون رو در نبرد گرین فورک به جلوی لشگر فرستاد و یا دستور اعدام تیریون به خاطر کشتن جافری را داد، او همواره خواهان مرگ تیریون بوده و خود تایوین قبل از کشته شدنش به دست تیریون اعتراف کرد که همیشه خواهان مرگ تو بودم.

Jaime-and-tyrion-Lannister

اگر ایریس پدر تیریون باشد یک اتفاق جالب افتاده و آن هم این است که جیمی و تیریون هر کدام پدر دیگری را کشته اند.

علاقه تیریون به اژدهایان:

سرنخ های دیگری در مورد اصل و نسب تیریون وجود دارد.همانند تارگرین ها او علاقه خاصی به آتش و اژدهایان دارد که به وضوح می توانین در کتاب و سریال مشاهده کنین.در زیر می توانین یکی از مکالمات وی با جان را در کتاب اول مشاهده کنین:

وقتی همسن تو بودم همیشه خواب هایی می دیدم که در اون اژدهای خودم رو دارم.اوه بله حتی وقتی که یک پسربچه چلاق زشت سوار یه اژدها بشه، می تونه از نوک دماغش به دنیا نگاه کنه.ﻋﺎدت داﺷﺘﻢ ﮐﻪ در زیرزمینهای ﻫﺎی ﮐﺴﺘﺮﻟﯽ راک آﺗﺶ روﺷﻦ ﮐﻨﻢ و ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﺗﺶ اژدﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ شعله ﻫﺎ ﺧﯿﺮه بشم  . ﮔﺎﻫﯽ در ذﻫﻨﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺪرم داره ﺳﻮزه .گاهی خواهرم.

در کتاب رقصی با اژدهایان تیریون یک راهب سرخ به نام موکورو را ملاقات می کند.همانند ملیساندرا موکورو نیز می تواند آینده را در شعله های آتش ببیند اما پیشگویی های موکورو بسیار دقیق تر از ملیساندرا است.او به تیریون می گوید که در شعله ها اژدهایان پیر و جوان، درست و غلط، روشن و تاریک و تو یک مرد کوچک با سایه ای بزرگ که در میان همه این ها حضور دارد را دیده.اژدها نشان خاندان تارگرین است.نکته ای که در این پیشگویی جالب است ابنه که در آن فقط از اژدها صحبت می شود و به تیریون هم اشاره دارد.

می گویند که اژدهایان فقط به اشخاص خاصی اجازه سواری بر روی آن ها را می دهند و با هرکسی دوست نمی شوند.همانطور که قبلا گفتیم در قسمت دوم آن ها مشکل خاصی با تیریون نداشتند و شاید دلیلش این باشد که تیریون یک تارگرین و از خون والریای پیر است.در کتاب ها شخصی به نام  حضور دارد که ادعا می کند از خون تارگرین هاست و همچنین ویسیریون و ریگال (دوو تا از اژدهایان دنریس) با او رابطه خوبی دارند.در نتیجه شاید واقعا اژدهایان به کسانیکه تارگرین هستن علاقه خاصی داشته باشن.

Tyrion-releases-Dragons-810x456

در کتاب اول تیریون یک زین مخصوص برای برن استارک فلج می سازد که همانند زین خود می باشد.این مورد شاید بی اهمیت باشد اما شاید در آینده تیریون همچنین زینی را نیز برای اژدها سواری بسازد.

در کتاب سوم دنریس با خودش فکر می کند:”اژدها سه سر دارد، در این دنیا فقط دو مرد هستند که می توانم به آن ها اعتماد کنم، اگه بتوانم پیدایشان کنم.نمی توانم به تهایی از پسش بر بیام.ما سه نفر خواهیم بود بر علیه کل دنیا مثل اگان و خواهرانش.”احتمالا بزودی در فصل ششم ما به هویت واقعی والدین جانم اسنو پی ببریم چرا که نصفی از اتفاقت برج شادی را در هفته قبل مشاهده کردیم و باید دید که مابقی آن چه زمانی نمایش داده می شود.اگر جان یک تارگرین باشد و تیریون هم همینطور، این دو نفر دو سر بعدی اژدها خواهند بود؟

لینک کوتاه مطلب : https://winterfell.ir/?p=9067

درباره نویسنده

نوید لنیستر

نویسنده و مترجم مطالب سایت

۴۷ دیدگاه

 • من دوست ندارم که لنیسترا ربطی به مدکینگ داشته باشند. بیشتر ترجیح میدم تیریون بدلیل هوش و ذکاوت بتونه سوار اژدها بشه. البته اگه جان و اگان و دنریس سه سر اژدها باشن خوشحالتر میشم :yes:
  ولی دلایل برای تارگرین بودن تیریون کاملا منطقی هستند

    نقل قول

 • من که خیلی دوست دارم این اتفاق بی افته و جان اسنو و تیریون و دنریس بشن خواهر و برادرای ناتنی !!

  ( داخل فصل اول هم تیریون و جان اسنو چندین بار با هم در ارتباط بودن و حرف زدن و رفتارشون با همدیگه خوب بود . . . شاید این بنا بشه که اگه این تئوری درست باشه ، از همدیگه متنفر نباشن ! )

    نقل قول

 • تینا تینا:
  من دوست ندارم که لنیسترا ربطی به مدکینگ داشته باشند. بیشتر ترجیح میدم تیریون بدلیل هوش و ذکاوت بتونه سوار اژدها بشه. البته اگه جان و اگان و دنریس سه سر اژدها باشن خوشحالتر میشم
  ولی دلایل برای تارگرین بودن تیریون کاملا منطقی هستند

  اگان کیه؟ :D: :D:

    نقل قول

 • خلاصه عده ای بر این باورند که ایریس در شب ازدواج تایوین و جوانا و یا شب دیگری به زور و یا هر طریق دیگه ای با جوانا همخوابه شده و حاصل این کار هم به دنیا آمدن تیریون بوده.

  خب اگه این اتفاق افتاده باشه که جیمی و سرسی باید بچه های اریس باشند که بچه های اول جوانا هستند . تیریون چند سال بعد به دنیا اومده
  :ostad: :ostad: :ostad: :ostad: :ostad: :ostad: :ostad:

    نقل قول

 • ترجمه این مطلب خیلی اشکال داره. نمیشه
  گفت اشتباه تایپیه.

    نقل قول

 • ایریس در عروسی آن دو حضور داشت و بیش از حد نوشید و با تایوین شوخی کرد که حیف شد که دیگر حق شب اول لرد ها و دیگر آزادی های حق همبستری وجود ندارد، سنتی که به شاه اجازه می داد تا با عروس جدید بخوابد

  آخه چطور یه جمله از کسی که بدجور مست کرده و از قضا دیوونه ی معروفی هم بوده میتونه مورد استناد باشه؟!

  واقعا هیچ دلیل محکمی نیست که ثابت کنه تیریون یه تارگرینه

  اصلا چطور ممکنه سرسی و جیمی بچه های تایوین باشن ولی تیریون از نطفه ی آیریس باشه؟!

  چشمان او نیز مطابقت ندارد، یکی سبز و دیگری سیاه است

  اون وقت یه چشم سبز و یه چشم سیاه دقیقا چه ربطی به چشمای بنفش تارگرینی داره؟!!! :unsure:

  این که سرنوشت تیریون ربطی به اژدها داره از همون کتاب اول معلوم بود ولی دلیل نمیشه تارگرین باشه ! مثلا فرض کنید ویسریس الان زنده بود با اون اخلاق گندش به دو دقیقه نکشیده خوراک اژدها می شد! اینکه طرف رو اژدها نخوره ربطی به خون تارگرینی نداره همونطور که خیلی از همراهای دنریس هم کنار اژدهایان بودن

    نقل قول

 • حتی اگرفرض کنیم که ایریس با جوانا رابطه نزدیک داشته به هر شکلش ،باتوجه به داستان ،اولین فرزند جوانا باید تارگرین باشه(یعنی سرسی و جیمی)نه تایوین که با اختلاف چند سال از بارداری اول جوانا به دنیا میاید،به قول دوستان از جمله”راب استارک”از همون کتاب اول ارتباط تیریون با اژدها عنوان شده بود ولی اینکه تیریون یک تارگرین باشه خیلی مسخره است :wacko: :wacko: :wacko:

    نقل قول

 • به نظر من تیریون پسر تایوین هستش!
  درسته تایوین از تیریون متنفره اما دلیل نمیشه که پسرش نباشه !
  یه بار تیریون به جان گفت همه کتوله ها در چشم پدرشون حرامزاده هستند!

  اگه تیریون پسر تایوین نیست پس چرا داخل جنگ وقتی دید جون تیریون احتمالا به خطر می افته اونو فرستاد کینگزلند تا در خطر نباشه . حتی بهش نامه داده که به جای اون دست پادشاه بشه !
  مطمئنا اگه یک درصد هم فکر میکرد که این پسرش نیست میزاشت همونجا بمیره !

  تنفرش بخاطر از دست دادن زنش و همچنین کتوله بودن اونه !

  اگه هم ایریس با جوانا ارتباطی داشته باشن به هیچ عنوان بچه آخری تارگرین نمیشه ! یعنی احتمالش دقیقا ۰% هستش!
  فکر کنم تایوین به کسترلی راک میره و دیگه جوانا در دسترس ایریس نبوده . (زیاد مطمئن نیستم)

  نه رنگ موهاش و نه رنگ چشمهاش هیچکدوم به تارگرین نمیخوره !

  اژدها موجودات باهوشین . شاید حرف تریون رو فهمیدن !
  ( توی دنیایی واقعی . وقتی شما با یه مار برخورد میکنید. . مار میفهمه که شما ترسیدن یا نه ! اگه ترسیده باشین میاد طرفتون اما اگه نترسیده باشین سعی میکنه یه جوری در بره ! ) اژدها که جای خود دارد

  توی کتاب تاریخ نغمه توی رقص اژدهایان . وقتی سوار برای اژدها نبوده درخواست میدن که سوارکار پیدا بشه . براشون که چنیدن نفر که احتمالا هم تارگرین نبودن(زیاد مطمئن نیستم) میان و سوارکار اژدها میشن !

    نقل قول

 • یک نکته : :ostad:
  تیریون کوچکترین فرزند تایوین هست در نتیجه اگه هم در شب ازدواج اون و جوانا شاه دیوانه با عروس همبستر شده باشه فرزند اونا جیمی و خواهرش می شن نه تریون :donot:

    نقل قول

 • بنده که هیچ اعتمادی به سریال ندارم! خیلی از مطالب و نکات و حتی شخصیت پردازی های کتاب را تحریف کرده است! ترجیح می دهم همچنان منتظر انتشار کتاب ششم بمانم و آن چیزی را از داستان باور کنم که به قلم خود مارتین باشد نه آنچیزی که فیلمنامه نویسان از زیر زبان او بیرون کشیده اند و بعد از چند نوبت بازبینی و ویرایش و تحریف تحویل سازندگان داده اند!

    نقل قول

 • سلام
  میگم قسمت چهارم سریال اومده اگه زحمتی نیست به نقدی ازش بکنید
  ممنون میشم :respect:

    نقل قول

 • یه نکته فنی:
  آریانه مارتل میگه چشمان دارک استار از دور به نظر مشکی میاد ولی وقتی دقیق نگاه کنی میبینی بنفش خیلی تیره است!
  شاید تیریون هم از این قاعده مستثنی نباشه!کمی عجیب غریبه ولی جالبه!

    نقل قول

 • فقط می خواستم بگم قسمت چهار فصل شش خیلی خوب بود :yahoo:

    نقل قول

 • جان استارک:
  فقط می خواستم بگم قسمت چهار فصل شش خیلی خوب بود

  دلیل اینکه سریال در مقابل کتاب هیچ ارزش هنری نداره همین موضوعاته .
  در همین قسمت ۴ ، حوادث اول و آخر سریال به بی مزه ترین ، مزخرف ترین و بدترین شکل ممکن به تصویر کشیده شدند ،
  تنها نکته مثبت همه فصل های سریال ؛ قسمت هاردهوم بود در فصل قبل ؛
  تبصره ۱:‌افرادی که دل خودشون رو خوش می کنند به قصه متفاوت کتاب ، در اشتباهند ، سریال نباید زودتر از پایان کتاب ساخته می شد که شد ،
  امروز حتی اگر بخواهد هم نویسنده محترم اجازه تغییر ماجرا های مهم را نخواهد داشت زیرا ارزش یک سریال بسیار بیشتر از تراوشات ذهن یک پیرمرد است ،
  اگر تفاوت های سریال با کتاب زیاد باشد ، تهیه کنندگان سریال زیر سوال خواهند رفت ، در نتیجه افسار این داستان به دست دیگران است ،

  اهم اتفاقاتی که طی فصل های اینده خواهید دید:
  عشق ممنوع در شمال وستروس ، قرار گرفتن موقت یکی از برادران در جبهه دشمن و بازگشت و پشیمانی وی در آخرین لحظه (اگر کلا”‌ دروغین نبوده باشد).
  پیوستن یک به یک همه خاندان های وستروس به دنریس از راه دور (مگر اینکه دشمن او شوند )
  استقلال شمال در مقابل رفتار جدید خاندان های جنوبی (باور همه این است که بازهم قرار است فقط حکومت دست به دست شود ، اما شمالی ها و خود دنریس چنین فکری نمی کنند)
  نکته مهم هم موضوع قضاوت درباه دنریس بدون دیدن وی یا اهمیت دادن به افکارش است ،

  از نحوه ورودش به وستروس که بگذریم (یا کار دورنی ها خواهد بود یا آهن زادگان زحمت ترنسفور او را خواهند کشید) می رسیم به این نکته که دنریس انتظار دارد به عنوان ناجی و حاکم برحق وستروس از وی استقبال شود (به جز لردهای دوست و دشمن ، حضور وی برای مردم عادی نیز مهم باشد) ، اما با زمستانی که آمده ، چشم همه به دشمن و البته مدافعان شمالی است ،
  حضوردنریس در شمال آن مثلث عشقی که از اول قرار بود باشد ، بلاخره می شود !
  ولی دنریس هرچه باشد ، برای معشوق بودن گزینه مناسبی نیست ،
  جان اسنو هم یا کشته می شود یا حاکم همه چیز ، دنریس هم با هواپیمای دور برد خود به جایی که آمده بود برمی گردد ، جایی که قرار است از آزادی همیشگی برده ها دفاع کند ،

    نقل قول

 • فصل شش هم تا حد زیادی مثل فصل پنج هست که صحنه های اضافی فوق العاده زیادی داره…تا الان که چهار قسمت پخش شده کاربران به قسمت های ۱ و ۳ نمره ی تقریبا ۸٫۵ و به قسمتهای ۲ و ۴ نمره ی تقریبا ۹٫۵ دادن که به نظرم سخاوت بینندگان بوده…از حق نگذریم خط داستانی دنریس،سم،تیریون و سرسی و جیمی و گنجشگ اعظم اصلا موضوع جذابی نداره و فقط برای پرکردن تایم فیلم هست،البته میتونستن یه جوری بسازن که حساسیت موضوع بیشتر بشه مثلا تیریون توی شهر میرین میخاد خودشو اثبات کنه که میدونیم اینکارم میکنه یا مثلا دنریس گیر دوتراکی ها افتاده که اینم میدونیم آخرش چی میشه…یا مثلا گنجشگ اعظم و سرسی….
  واقعا سریال الان داره موضوع رو خیلی کش میده و تاجایی که میدونم قراره فقط ۱۳ قسمت بعد این فصل ساخته بشه اونوقت فقط نگرانم ریتم سریال خیلی تند بشه و خیلی از موضوعاتو سر سری توضیح بده و رد بشه….

    نقل قول

 • راب استارک: آخه چطور یه جمله از کسی که بدجور مست کرده و از قضا دیوونه ی معروفی هم بوده میتونه مورد استناد باشه؟!

  واقعا هیچ دلیل محکمی نیست که ثابت کنه تیریون یه تارگرینه

  اصلا چطور ممکنه سرسی و جیمی بچه های تایوین باشن ولی تیریون از نطفه ی آیریس باشه؟!

  اون وقت یه چشم سبز و یه چشم سیاه دقیقا چه ربطی به چشمای بنفش تارگرینی داره؟!!!

  این که سرنوشت تیریون ربطی به اژدها داره از همون کتاب اول معلوم بود ولی دلیل نمیشه تارگرین باشه ! مثلا فرض کنید ویسریس الان زنده بود با اون اخلاق گندش به دو دقیقه نکشیده خوراک اژدها می شد! اینکه طرف رو اژدها نخوره ربطی به خون تارگرینی نداره همونطور که خیلی از همراهای دنریس هم کنار اژدهایان بودن

  توی کتاب قید شده که چشمان های دو رنگ و ناهماهنگ از ویژگی های تارگیرین ها بوده

    نقل قول

 • صحبت رنگ چشم شد یاد یک موضوع مهم افتادم : توی فصل ۳ ملیساندر به دیدن توروس و دنداریون رفت که اصلا همچین صحنه ای تو کتاب نیست (که کارگردان تونست با اضافه کردن این صحنه زنده شدن جان رو توجیه کنه) اونجا یه دیداری هم با آریا داره و یک پیشگویی میکنه که ما دوباره همدیگه رو می بینیم و میگه تو سه چشم رو برای همیشه می بندی : یکی قهوه ای یکی سبز و یکی هم آبی ! جالب نیست؟!
  اینکه میگه ما دوباره همدیگه رو می بینیم میتونه منظورش این باشه که آریا ملیساندر رو (که توی فیلم چشم آبی داره) میکشه
  اما یک چشم آبی معروف دیگه هم در فیلم هست : دنریس! معروف ترین چشم سبز فیلم هم که تیریونه و چشم قهوه ای هم احتمالا جانه! یعنی ممکنه مثلث اژدها سوار توی فیلم (یاد مثلث msn افتادم :D: ) در آخر به دست آریا کشته بشه!

    نقل قول

 • به نظر من که تارگرین نیست ، اونجوری دیگه خیلی مسخره می شه :negative: مگه سریال جم تیویه؟ هیشکی بچه ی واقعی بابا مامانش نیس :noo:

    نقل قول

 • خدایی خیلی خیلی دیگه دارید تئوری میسازید
  این تئوری ها داستان براتون بی مزه تر میکنه صبر کنید و سریال ببینید
  مسئله مهم هنر هفتم اینه حتی اگه کل داستان هم از بر باشید بازم جذابیت داره من که به شخصه هر قسمت سریال چند بار میبینم ..

    نقل قول

 • راب استارک:
  صحبت رنگ چشم شد یاد یک موضوع مهم افتادم : توی فصل ۳ ملیساندر به دیدن توروس و دنداریون رفت که اصلا همچین صحنه ای تو کتاب نیست (که کارگردان تونست با اضافه کردن این صحنه زنده شدن جان رو توجیه کنه) اونجا یه دیداری هم با آریا داره و یک پیشگویی میکنه که ما دوباره همدیگه رو می بینیم و میگه تو سه چشم رو برای همیشه می بندی : یکی قهوه ای یکی سبز و یکی هم آبی ! جالب نیست؟!
  اینکه میگه ما دوباره همدیگه رو می بینیم میتونه منظورش این باشه که آریا ملیساندر رو (که توی فیلم چشم آبی داره) میکشه
  اما یک چشم آبی معروف دیگه هم در فیلم هست : دنریس! معروف ترین چشم سبز فیلم هم که تیریونه و چشم قهوه ای هم احتمالا جانه! یعنی ممکنه مثلث اژدها سوار توی فیلم (یاد مثلث msn افتادم ) در آخر به دست آریا کشته بشه!

  حالا مگه حتما باید کشته بشن؟؟؟
  هر سه تاشون که نباید بمیرن اونم به دست ریا؟؟؟
  چه قدر ریز شدیمااا
  شاید اصلا اینقدرا هم منظور نداشته باشن والا
  ولی خوب اینی هم که شما میگید درسه

    نقل قول

 • خب تو کتاب ۱ و ۲ هم اشاره شد که ریگار به لیانا استارک علاقه داشت و برتیون ها به دلیل روابط خانوادگی با تارگرین ها شاه شدند اما جز تارگرین ها
  اژدهای دیگهای پدید نیومد حتی ویسریس هم که از نسل اژدها ها بود اژدها نشد

    نقل قول

 • قسمت ۵ فصل ششم رو نگاه کنین به خیلی از جواباتون میرسین

    نقل قول

 • بالاخره قسمت ۵ فصل ۶ به یکی از مهمترین نظریه ها جواب داد…من خودم به شخصه که غافلگیرشدم اصلا فک نمیکردم همچین اتفاقی افتاده باشه تو اینترنت که اقسام و انولع نظریه ها بود ولی هیچکدوم نبودن….واقعا قسمت فوق العاده ای بود حتما برین زود نگاه کنید تا دوستان اسپویل کننده شیرین بازی در نیاوردن و همه جا پخش نکردن…الان این قسمت امتیاز فوق العاده ی ۹٫۸ گرفته از ۸۰۰۰ هزار رای

    نقل قول

 • رمزی اسنو:
  قسمت ۵ فصل ششم رو نگاه کنین به خیلی از جواباتون میرسین

  بحث ما الان سر سرهای اژدها ست نه هودور
  قسمت پنج چه حقیقتی از کله های اژدها رو روشن کرد ؟؟؟؟

    نقل قول

 • به یک نکته ریز اشاره نکردید.اونم دیدار تیریون با دنریس بوده.دنریس هم با اژدهایا ن ارتباط داره و احساس مثبتی نسبت به تیریون داشته.بخاطر همین تیریون از این ارتباط سود برده و وقتی نزدیک اژدهاها شده نسبت بهش بی تفاوت بودن.خلاصه تیریون بوی دنریس به خودش گرفته.اژدها شاید تشخیص داده این بوی مادرشون، توش حس مثبت نسبت به تیریون بوده یا نه؟

    نقل قول

 • سلام اگه جان تارگاریان باشه میرا هم هست جفتشون مویه لیانا رو دارن و حتی وقتی ند به برج شادی رفت پدره میرا هم پیشش بود و برای اینکه ضایع نشه که دو تا بچه حرامزاده داره یکیو میده به تنها کسی که زنده موند اونجا . و همینطور الکی هم نیست که با بران مونده . مطمعنم برای یه دلیلی میرا پیشه برنه . شاید برن که الان کلاغ سه چشمه حقیقتو بهشون بگه

    نقل قول

 • فرهود:
  سلام اگه جان تارگاریان باشه میرا هم هست جفتشون مویه لیانا رو دارن و حتی وقتی ند به برج شادی رفت پدره میرا هم پیشش بود و برای اینکه ضایع نشه که دو تا بچه حرامزاده داره یکیو میده به تنها کسی که زنده موند اونجا . و همینطور الکی هم نیست که با بران مونده . مطمعنم برای یه دلیلی میرا پیشه برنه . شاید برن که الان کلاغ سه چشمه حقیقتو بهشون بگه


  مگه میرا و جان اسنو هم سن و سالن ؟ :unsure:

    نقل قول

 • TheNobelium:
  من که خیلی دوست دارم این اتفاق بی افته و جان اسنو و تیریون و دنریس بشن خواهر و برادرای ناتنی !!

  ( داخل فصل اول هم تیریون و جان اسنو چندین بار با هم در ارتباط بودن و حرف زدن و رفتارشون با همدیگه خوب بود . . . شاید این بنا بشه که اگه این تئوری درست باشه ، از همدیگه متنفر نباشن ! )

  حتی اگه جان تاگارین باشه دنریس عمش میشه از نظر فنی :ostad: :ostad: :ostad: B-) B-)

    نقل قول

 • سرسی و جیمی بچه های اول تایوین لنیستر بودند اگر آیریس با جوانا همخوابگی کرده نمیتونه تیریون بعد از اون دو تا بوجود بیاد تنها چیزی که میشه ربط داد تیریون رو به تارگرین ها ریگار هستش که کنترل زیر ناف خودش رو نداشته و ممکنه با زن تایوین لنیستر موقعی که دست شاه بوده یا در قلعه خودش موقعی که مهمان بوده همبستری کرده باشه به هر حال باید منتظر بود و دید

  البته این رو هم فراموش نکنید که تنها ادم و انسان در کتاب که با عقل و شعور خودش بدون جادو و جنبل میجنگه به عنوان یک انسان یه کوتوله هستش شاید رام کردن ازدها ها هم از سر نترسیدن تیریون باشه چون حیوانات درون آدم ها رو میبینند

    نقل قول

 • من یادمه تو فصل اول قسمت ۹ یا شایدم ۸ وقتی که سر برن و شی و تیریون داشتن تو چادر بازی میکردن یه بازی بود که با شمع بود و وقتی شمع رو گذاشتن رو دست تریون اون یه کم سوخت و سریع شمعو برداشت پس بعید به نظر میاد تارگرین باشه

    نقل قول

 • TheNobelium:
  من که خیلی دوست دارم این اتفاق بی افته و جان اسنو و تیریون و دنریس بشن خواهر و برادرای ناتنی !!

  ( داخل فصل اول هم تیریون و جان اسنو چندین بار با هم در ارتباط بودن و حرف زدن و رفتارشون با همدیگه خوب بود . . . شاید این بنا بشه که اگه این تئوری درست باشه ، از همدیگه متنفر نباشن ! )

  اگه این قضایا درست باشه دنی و تیریون عمه و عمو جان میشن و خودشون خواهر برادر ناتنی :shook:

    نقل قول

 • واقعا هیچ دلیل محکمی ارائه نکردید.اصلا آدم خنده ش میگیره از این دلایل مضحک.
  اولا که چطور ممکنه جوانا با ایریس بخوابه و چند سال بعدش تیریون به دنیا بیاد؟
  دوما چشمای سبز و سیاه چه ربطی به بنفش داره؟
  سوما رابطه ی بد تایوین و تیریون اصلا دلیلی واسه تارگرین بودن تیریون نیست
  چهارما حالا چون تیریون به اژدها علاقه داره حتما تارگرینه.مگه بقیه ی مردم از اژدها متنفرن؟ اگه یادتون باشه یکی از ندیمه های دنریس که اسمش یادم نیست و بعدا به دنریس خیانت کرد هم به اژدها علاقه داشت.
  در کل بهتره قبل از ارسال مقاله روی سایتی که اینهمه بازدید کننده داره ،۵ دقیقه درباره ش فکر کنی.

    نقل قول

 • احتمال تارگرین بودن جیمی و سرسی خیلی بیشتر از تیریونه، چون هم طبق گفته اولین بچه جوانا باید از رابطه اون با ایریس شکل میگرفت و محکم تر از اون علاقه شدید سرسی به دیدن آتیشه و در کتاب میخونیم که وقتی برج دست داره میسوزه جیمی نگاه سرسی رو به نگاه شاه دیوانه به آتش تشبیه میکنه، نکته دیگه علاقه شدید سرسی رسیدن به جایگاه پدرشه که فکر میکنه تایوینه ولی با هر قدم به شاه/ملکه دیوانه بودن نزدیک تر میشه. رابطه و علاقه اون ها هم مثل رابطه تارگرین ها میمونه که خواهر و برادر با هم ازدواج میکردند. و جای دیگه دختر عموی جیمی بهش میگه که تایوین همیشه تورو پسر خودش میدونست ولی در حقیقت تیریون پسر تایوینه (البته به رفتار و هوش اشاره داره).
  تئوری سازی های زیادی میشه درباره این کتاب ها انجام داد ولی سرنخ ها میتونن کاملا اتفاقی و یا بر اساس واقعیاتی دور از ذهن ما باشن باید منتظر باشیم و ببینیم که اون ها هم مثل تئوری جان درست از آب درمیان یا نه. :fight:

    نقل قول

 • رسول شریفی:
  واقعا هیچ دلیل محکمی ارائه نکردید.اصلا آدم خنده ش میگیره از این دلایل مضحک.
  اولا که چطور ممکنه جوانا با ایریس بخوابه و چند سال بعدش تیریون به دنیا بیاد؟
  دوما چشمای سبز و سیاه چه ربطی به بنفش داره؟
  سوما رابطه ی بد تایوین و تیریون اصلا دلیلی واسه تارگرین بودن تیریون نیست
  چهارما حالا چون تیریون به اژدها علاقه داره حتما تارگرینه.مگه بقیه ی مردم از اژدها متنفرن؟ اگه یادتون باشه یکی از ندیمه های دنریس که اسمش یادم نیست و بعدا به دنریس خیانت کرد هم به اژدها علاقه داشت.
  در کل بهتره قبل از ارسال مقاله روی سایتی که اینهمه بازدید کننده داره ،۵ دقیقه درباره ش فکر کنی.

  اگه کتاب دنیای نغمه یخ و آتش رو میخوندید و همین کامنتای بالا رو هم میخوندید متوجه میشدید که یکی از حرامزادگان اگان چهارم ، دخترش شیرا سی استار بوده که چشمای تا به تای سبز و ابی داره ..تیریون هم چشمای تا به تای سبز و سیاه داره
  در مرود رابطه جوانا و ایریس هم ، آیریس از سال ها قبل عاشق جوانا بوده و موقع عروسی تایوین و جوانا اون حرف در مورد همخوابگی با عروس رو میزنه …شاید بعدا سال ها بعد دور از چشم تایوین با جوانا هم بستر شده و یا بهش تجاوز کرده . ضمنا اینها مدارکی اند که خود مارتین در کتابش ارائه کرده

    نقل قول

 • سلام این فرضیه بنظرمن درست نیست اول درباره ظاهرتیریون یکی ازچشمانش سبزودیگری سیاه چشمان تارگرین هابنفشه دوم این تنفرتایون ازتیریون بخاطر کوتوله بودن واین که مادرش همه وقتی که تیریون بدنیا اومده مرده تازه تریون مثل پدرش یک سیاست خبره است حتی عمه جیمی به جیمی میگه که من اینو به پدرتم گفتم اون شش ماه باهام حرف نزد که فقط تیریون فرزند تایونه نه تواتفاقابرعکس جیمی وسرسی فرزندان پادشاه دیوانه ان رابطه شان باهم که مانند رابطه تارگرین هاباخواهرشان است واین که سرسی هم مانند اکثرتارگرین هاخوابهایی که جنبه پیشگویی دارن میبینه برعکس جیمی وتریون هردوپدران خودشونوکشتن ممنون ازخدمات سایتتون

    نقل قول

 • Alr:
  به نظر من که تارگرین نیست ، اونجوری دیگه خیلی مسخره می شهمگه سریال جم تیویه؟ هیشکی بچه ی واقعی بابا مامانش نیس

  خخخخخ واقعا

    نقل قول

 • Ferrdizz:
  خدایی خیلی خیلی دیگه دارید تئوری میسازید
  این تئوری ها داستان براتون بی مزه تر میکنه صبر کنید و سریال ببینید
  مسئله مهم هنر هفتم اینه حتی اگه کل داستان هم از بر باشید بازم جذابیت داره من که به شخصه هر قسمت سریال چند بار میبینم ..

  اره واقعاحتی مارتینم میگه اکثر تئوری ها خنده آورن

    نقل قول

 • فرهود:
  سلام اگه جان تارگاریان باشه میرا هم هست جفتشون مویه لیانا رو دارن و حتی وقتی ند به برج شادی رفت پدره میرا هم پیشش بود و برای اینکه ضایع نشه که دو تا بچه حرامزاده داره یکیو میده به تنها کسی که زنده موند اونجا . و همینطور الکی هم نیست که با بران مونده . مطمعنم برای یه دلیلی میرا پیشه برنه . شاید برن که الان کلاغ سه چشمه حقیقتو بهشون بگه


  خدایی اینو ازکجاآوردی جان و میرا اصلاهمسن وسال نیستن تازه هنوز به طور کامل مشخص نشده جان پدر ومادرش کیه

    نقل قول

 • با سلام
  تا باحال نظرات خیلی زیادی راجع به این سریال شده ولی دیوانه‌وار آرین نظریه که تابحال بهش نپرداختند زنده بودن ند استارکه که حالا که فصل ۷ شروع شده خیلی‌ها ها شروعش کردن و نظریات جالبی هم هست؟میخواستم بدونم کسی نظری نداره؟

    نقل قول

 • حسین:
  با سلام
  تا باحال نظرات خیلی زیادی راجع به این سریال شده ولی دیوانه‌وار آرین نظریه که تابحال بهش نپرداختند زنده بودن ند استارکه که حالا که فصل ۷ شروع شده خیلی‌ها ها شروعش کردن و نظریات جالبی هم هست؟میخواستم بدونم کسی نظری نداره؟

  یه سوال چجوری زنده ست ؟ و تا حالا کجا بود؟

    نقل قول

 • سازنده و نویسنده ی داستان خیلی خوب کار کردن من یه هنرمند نیستم ولی فیلمای خوب رو میبینم و از زمانی که بازی تاج و تخت رو دیدم هیچ فیلمی برام جذابیت نداره.این نویسنده بیشتر از ۲۰ شخصیت تاـثیر گذار وارد داستان کرده بعد از مدتی ذاتشون و گذشته شونو برامون رو کرده و به طور غم انگیزی اونارو از خط داستان حذف کرده.زیاد اهل نظریه و اسپویل نیستم فقط دوست دارم داستان رو از زبان نویسنده بشنوم.ولی تئوریه اسنو و تیریون لنیستر منطقی هستن فقط باید یه فلش بک درمورد چراییه تنفر تایوین لنیستر از پادشاه دیوانه و پسر کوتوله ی داستانه ساخته بشه.و آیا تایوین به دلیل گناهکار کار دونستن پادشاه دیووانه به جیمی دستور قتل مَد کینگ رو داده یا واقعا جیمی راست میگه و بخاطر نجات مردم اون کارو کرده. دوست ندارم حدس بزنم که نویسنده چی تو سرشه دوست دارم ببینم چی مینویسه. :yes: :shook:

    نقل قول

 • ali: اگان کیه؟

  ایگون یا همون اگان تارگرین جان اسنوئه.تو فصل هفتم برن استارک که زاغ سه چشمه دید که عمش به ند استارک گفت که جان اسنو اسمش ایگون تارگرینه.یعنی پدر دنریس و جان یکیه و از طرف مادر فرق دارن :shame: :winksmile:

    نقل قول

 • Alr:
  به نظر من که تارگرین نیست ، اونجوری دیگه خیلی مسخره می شه مگه سریال جم تیویه؟ هیشکی بچه ی واقعی بابا مامانش نیس

  چه حرفاااااااا?اگه فصل هفت رو کامل ببینید میفهمید که جریان چیه.جان در واقع خواهر زاده ند استارکه برای اینکه کشته نشه اونو پسر خودش و حرومزاده خونده.وگرنه حتی به قیافه ند نمیخوره که به زنش خیانت کنه :donot:

    نقل قول

 • همه ی کوتوله ها از نظر پدرشون حرومزاده هستن…
  *اولین جمله ی تیریون به جان اسنو در قسمتهای ابتدایی فصل اول…

    نقل قول

 • من یکم گیج شدم?سرسی و جیمی که بچه های بزرگ تایوین هستن?بعد از بدنیا اومدن تیریون مادرشون میمیره.پس چجور شب ازدواج مادرشون با پدرشون شاه دیوانه بهش تجاوز میکنه?اینجوری باید اول سرسی و جیمی بدنیا بیان.آخه تیریون ازشون کوچیکتره.مگه اینکه دو قلو ها قبل ازدواج مادر پدرشون بدنیا اومده باشن

    نقل قول

نظر شما چیست؟

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:head: 
:lol: 
:ostad: 
:faight: 
:ssad: 
:shame: 
:og: 
:shook: 
:sleep: 
:cheer: 
:tanbih: 
:mass: 
:snaped: 
:donot: 
:cun: 
:gslol: 
:winksmile: 
:secret: 
:stop: 
:bl: 
:respect: 
:sh: 
:shok: 
:angry: 
:noo: 
:han: 
:sf: 
:aa: 
:notme: 
:fight: 
:gol: