کتاب پنجم – بخش به بخش

تجمیع تمام ۳۱ فایل ترجمه شده از کتاب پنجم که تاکنون در سایت وینترفل منتشر شده اند. توجه: به درخواست گروه ترجمه فرزندان جنگل فصل‌های ترجمه شده توسط این گروه (۱۴…

170٫000 ریال – خرید

ترجمه هشت فصل باقی مانده تا پایان کار گروه ترجمه وینترفل در فصل ۳۱ کتاب پنجم

90٫000 ریال – خرید

توضیح مهم: ترجمه این فصل‌ها بعد از توقف کار تیم ترجمه وینترفل و توسط گروه دیگری مستقل از سایت انجام گرفته و از نظر کیفیت و دقت ترجمه خالی از اشکال…

61٫000 ریال – خرید

این فایل بخش اول از ترجمه کتاب رقص با اژدهایان با ترجمه تیم ترجمه وینترفل است که شامل ۱۴ فصل می‌شود. بخش‌های بعدی به تدریج در سایت قرار خواهند گرفت…

79٫500 ریال – خرید