کتاب پنجم – رقصی با اژدهایان

توضیح مهم: ترجمه این فصل‌ها بعد از توقف کار تیم ترجمه وینترفل و توسط گروه دیگری مستقل از سایت انجام گرفته و از نظر کیفیت و دقت ترجمه خالی از اشکال…

61٫000 ریال – خرید

این فایل بخش اول از ترجمه کتاب رقص با اژدهایان با ترجمه تیم ترجمه وینترفل است که شامل ۱۴ فصل می‌شود. بخش‌های بعدی به تدریج در سایت قرار خواهند گرفت…

79٫500 ریال – خرید