کتاب پنجم – رقصی با اژدهایان

در فصل ۲۴ – ارباب گم شده می‌خوانیم که تیریون از دست گریف یا همان لرد کانینگتون گریخته و او را بسیار آشفته کرده است. حالا که دینریس قصد...

10٫000 ریال – خرید

پس از حدود دو سال دوباره ترجمه‌ای دیگر از کتاب رقصی با اژدهایان به همت گروه ترجمه وینترفل آماده ارائه به شما عزیزان شده است. این که چرا این مدت…

9٫000 ریال – خرید

توضیح مهم: ترجمه این فصل‌ها بعد از توقف کار تیم ترجمه وینترفل و توسط گروه دیگری مستقل از سایت انجام گرفته و از نظر کیفیت و دقت ترجمه خالی از اشکال…

61٫000 ریال – خرید

این فایل بخش اول از ترجمه کتاب رقص با اژدهایان با ترجمه تیم ترجمه وینترفل است که شامل ۱۴ فصل می‌شود. بخش‌های بعدی به تدریج در سایت قرار خواهند گرفت…

79٫500 ریال – خرید