مقالات

۱۴+۱ حقیقت از خاندان تارگرین که باید بدانید.

House Blackfyre Sigil 1920x1080 810x456 - 14+1 حقیقت از خاندان تارگرین که باید بدانید.
نویسنده نوید لنیستر

اژدها، موهای سفید، آتش و خون. اگر بعد از خاندان این کلمات به یاد خاندان تارگرین نیفتادید احتمالا از طرفداران خاندان تارگرین و یا شاید دنبال کنندگان جدی سریال نیستید. خاندان تارگرین که در پایان سریال بازی تاج و تخت تقریبا منقرض شده و دیگر نام و نشانی از آنان در وستروس نماند و در کتابها هم دو تن از آنان در تلاش برای احیای سلسله تارگرین ها هستند، زمانی قدرت اصلی وستروس و حتی اسوس بودند. از زمانیکه اگان سیصد سال قبل از شروع داستان اصلی به وستروس حمله کرد تا زمانیکه آنان تقریبا در سریال منقرض شدند، تاریخچه و اتفاقات غنی را دارا هستند که خیلی بیشتر از آنچه سریال به ما نشان داد می باشد.
مدتی پیش مارتین تایید کرد که سریالی دیگری بر اساس خاندان تارگرین در حال ساخت بوده و بزودی به مرحله ساخت پایلوت آن خواهد رسید. از این رو تصمیم گرفتیم تا چندین حقیقت مهم از تاریخچه مرتبط با آن ها را را برای آشنایی بیشتر با این خاندان آماده کنیم. در پایان نیز یکی از تئوری های جالب مرتبط با این خاندان را نیز می توانین بخوانین.

Old Valyria 715x400 - 14+1 حقیقت از خاندان تارگرین که باید بدانید.

والریا
جالب است بدانید که تارگرین ها در والریای قدیم تنها یکی از خاندان های اژدها سوار بودند و به غیر از آنان خاندان های دیگری نیز به پرورش و اژدها سواری نیز مشغول بودند.والریا در آن زمان مکانی معروف به داشتن فولاد والریایی، افرادی با موهای نقره ای و چشمانی بنفش بود.
والریا در طول یک حادثه تقریبا به کلی نابود شد و همانطور که در فصل پنجم سریال نیز دیدید، کاملا بصورت خرابه در آمده.در این فاجعه که گفته شده فوران آتشنشان همراه با زمین لرزه بوده، والریا به کلی به یک ویرانه تبدیل شد. هوای والریا و مناطق نزدیک به آن پر از خاکستر و دود شد و اژدهایان بسیاری نیز کشته شدند. این فاجعه باعث ایجاد چند جزیره و تکه تکه شدن والریا شد و همچنین دریای دودی را به وجود آورد.
بسیاری از سپتون های وستروس بر این باورند که این حادثه تنبیهی برای والریایی ها از سوی خدای هفت بود.در این واقعه اکثر خاندان ها و افراد والریایی کشته شدند و فقط تعداد اندکی که شامل خاندان تارگرین بودند، نجات پیدا کردند.زمانیکه دینیس تارگین به پدرش، لرد اینار تارگین درباره رویایی که درباره نابودی والریا دیده بود گفت، وی فورا خانواده اش را به همراه پنج اژدهایشان به دراگون استون منتقل کرد.زمانیکه والریا ۱۲ سال بعد در طی آن فاجعه نابود شد، تارگرین ها تنها خاندان اژدها سواری بودند که زنده ماندند.

 

201391 dragon Game of Thrones Balerion 748x499 600x400 - 14+1 حقیقت از خاندان تارگرین که باید بدانید.

اژدهایان
همانطور که اشاره کردیم تارگرین ها تنها خاندانی نبودند که اژدها داشتند.در والریای قدیم، خاندان هایی مانند ولاریون، سلتیگار و بلریس نیز صاحب اژدها بودند. والریایی ها به خوبی از عهده تربیت اژدهایانشان بر آمدند و با کمک آنان سالها حکومت کردند. اژدهایان والریایی صاحب عمری طولانی نیز بودند، بعنوان مثال بالریون رعب سیاه حدودا ۲۰۰ سال زندگی کرد.
گفته می شود که یک اژدها سوار نباید سوار دو اژدهای مختلف شود اما این به این معنی نیست که یک اژدها نمی تواند بیش از یک نفر را در طول عمرش سوار کند.
در حال حاضر فقط سه اژدها در کتابها و فقط یکی تا پایان د استان در سریال باقی مانده. بیشتر اژدهایان معروف در طول نبردی به نام رقص اژدهاین در جنگ با یکدیگر کشته شدند.امیدواریم که تعدادی تخم اژدهای دیگر در وستروس پیدا شود تا نسل این موجودات زیبا در دنیای نغمه منقرض نشود.

 

image 725x400 - 14+1 حقیقت از خاندان تارگرین که باید بدانید.

جنگ داخلی عظیم خاندان تارگرین
خاندان تارگین در زمانیکه بر وستروس حکومت می کردند، دچار یک جنگ داخلی میان خود شدند. این جنگ که به رقص اژدهایان معروف است میان جانشینان شاه ویسریس اول رخ داد.
شاه ویسریس اول، دخترش رینریا را بعنوان جانشینش انتخاب کرد و پسرش اگان دوم از این بابت ناراحت شده و با کمک همسر ویسریس به تصمیم پدرش پشت کرده و خود را پادشاه نامید. زمانیکه پادشاه از دنیا رفت و رینیرا از این کار برادر ناتنی اش اطلاع یافت، به برادرش اعلان جنگ کرده و خاندان تارگرین به دو دسته حامیان اگان دوم و رینیرا تقسیم شدند.
در طول این جنگ، برادر برادر را کشت، اژدها اژدها و اژدها سوار را از بین برد و هزاران نفر کشته شدند. . این جنگ یک تراژدی به تمام عیار در طول سلسله تارگرین ها بود و به حدی به سلسله تارگین ها ضربه زد که دیگر بعد از این جنگ به صورت کامل قدرت خود را باز نیافتند.
تقریبا تمامی وارثان خاندان تارگرین کشته شدنددر نهایت رینیرا از دنیا رفت و اگان دوم جسدش را به خورد اژدهایانش داد در حالیکه پسرش مشغول تماشای آن صحنه بود. مدتی بعداگان دوم به شدت زخمی و چندین ماه بعد از دنیا رفت و در نهایت پسر رینیرا، اگان سوم بر تخت نشست.

 

Blackfyre Rebellion 711x400 - 14+1 حقیقت از خاندان تارگرین که باید بدانید.

بلکفایرها
بلاکفایر نام یک شمشیر معروف ساخته شده از فولاد والریایی است که در خاندان تارگرین از پادشاه به پادشاه می رسید. این رسم ادامه داشت تا اینکه اگان پنجم شمشیر بلکفایر را به جای پس مشروعش، دیرون دوم به حرامزاده اش دیمون داد.
بعد از آن دیمون نام خانوادگی بلکفایر را برای خود برگزید و خاندان تارگرین به دو دسته بلکفایر و تارگین تقسیم شد و دیمون نیز خود را دیمون بلکفایر نامید. بعد از مرگ پدرش وی جنگی را بر علیه شاه جدید، یعنی دیرون دوم آغاز کرد و جنگ داخلی دیگری آغاز شد.
دیمون کاملا در به دست آوردن تخت آهنین ناموفق بود و نتوانست افراد زیادی را به جنبش خودش اضافه کند چون وی در آن زمان شمشیر بلکفایر را در اختیار نداشت. کسی نمی داند که دقیقا چه اتفاقی برای شمشیر بلک فایر افتاد، هر چند در افسانه ها و داستان ها گفته شده که شمشیر مفقود شده بود.

 

Kings Landing 1920x1080 711x400 - 14+1 حقیقت از خاندان تارگرین که باید بدانید.

قدمگاه پادشاه
همه ما قدمگاه پادشاه را بعنوان پایتخت هفت اقلیم می شناسیم که در آن پادشاه یا ملکه بر تخت آهنین نشسته و بر وستروس حکومت خواهد کرد. این شهر توسط اگان فاتح، سیصد سال قبل از داستان اصلی ساخته شد و وی مقر اصلی تارگرین ها را از دراگون استون به آنجا منتقل کرد.
زمانیکه بسیاری باور داشتند وی در دراگون استون حکومت خواهد کرد، او تصمیم گرفت تا شهر کوچکی را که در زمان اولین ورودش به وستروس احداث کرده بود بعنوان مقر اصلی اش انتخاب کند. که بعدا قدمگاه پادشاه نام گرفت.
اگان از ای رو که این شهر یک مکان استراتژیکی بسیار مهم بود و به راه های تجاری دریای باریک تسلط داشت و همچنین قلمرو قدمگاه پادشاه، چندین شهر مهم از وستروس را نیز شامل می شد، آن را بعنوان پایتخت خود برگزید.

 

KL Red Keep 1920x1080 711x400 - 14+1 حقیقت از خاندان تارگرین که باید بدانید.

قلعه سرخ
قلعه سرخ اصلی ترین و امن ترین مکان قدمگاه پادشاه ، مانند سردابه های وینترفل نیز پر از راز و رمز است. قلعه سرخ به دستور اگان تارگرین برای یادبود و یادآوری شکست دادن دشمنانش در وستروس ساخته شد.اگان با ترساندن و مجازات حکومت خود را به شیوه صحیحی اداره کرد و این درس را تا حدود زیادی به پسرش میگور ظالم نیز داد.
میگور به حدی ظالم بود که بعد از ساخت کامل قلعه سرخ دستور داد تا همه افرادی را که در ساخت آن نقش داشته و از راز و رمزهای آن با خبر بودند را به قتل برسانند.گفته شده که ده ها مایل راه و تونل های مخفی درون دیوار ها و جاهای دیگر آن وجود دارد.
برخی بر این باورند که قلعه سرخ به این دلیل سرخ است چون با خون دشمنان اگان و میگور مزین شده. اگه فکر می کنین این حرف مرموز و عجیب و غریب است، به زمانی فکر کنید که واریس گفت او راههایی را در قلعه سرخ می داند که فقط تارگرین ها از آن مطلعند…

 

Dragonstone GoT Concept Karakter 710x400 - 14+1 حقیقت از خاندان تارگرین که باید بدانید.

دراگون استون
دراگون استون از زمانیکه اینار تارگرین به همراه خانواده و پنج اژدهایش از والریا خارج شدند، خانه باستانی خاندان تارگرین است. این جزیره در چند صد مایلی شمال شرقی قدمگاه پادشاه قرار دارد. از زمانیکه اگان، قدمگاه پادشاه را ساخت، دراگون استون تبدیل به خانه ولیعهد پادشاه شد که به ولیعهد شاهزاده دراگون استون نیز می گفتند.
دراگون استون به لطف معماری ویژه ای که تارگرین ها در آن به کار برده اند یکی از قدرتمندترین قلعه های وستروس است.موقعیت استراتژیکی قلعه نیز عالی است واگر دشمنی قصد حمله به آن را داشته باشد، به سختی خواهد توانست نیروهای خود را در ساحل پیاده کرده و به آنجا برساند و اگر نیز موفق به انجام آن شود، باید به دیوار های قلعه نیز هجوم برده که در اینصورت با تیرهای آتشین دشمن نیز مواجه خواهند شد.
معماری و ویژگیهای ظاهری قلعه نسبت به سریال متفاوت تر بوده و شامل تغییرات ریز و درشتی است.

 

Aegon the Unlikely Duncan Karla Ortiz 702x400 - 14+1 حقیقت از خاندان تارگرین که باید بدانید.

اگان پنجم
اگان پنجم که به اگان بعید نیز مشهور و همچنین اگ نیز مشهور است، پسر چهارم، چهارمین پسر بود. اینکه وی تبدیل به ولیعهد و صاحب تخت آهنین شود با وجود آنهمه مدعی بسیار بعید بود اما از روی شانس زیاد و اینکه در دنیای نغمه تقریبا هیچ چیزی غیر ممکن نیست، او به این مقام دست یافت.
مجموعه داستان های دانک و اگ که توسط خود مارتین نوشته شده، داستان یک پسر جوان و شوالیه ای را روایت می کند که در آن به نحوه چگونگی رسیدن آن دو به پادشاهی وستروس و لرد فرماندهی گارد شاهی می پردازد.
در سریال نیز اشاره ای به این دو شخصیت شده.اگان برادر جوانتر ایمون تارگرینی بود که در خدمت نگهبانان شب قرار داشت و جیمی را در یکی از فصول سریال مشغول مطالعه زندگینامه آن شوالیه که سر دانکن است،دیدیم.
این داستان تلخ و شیرین به مشکلات اگان و تلاش های او برای حکومت کردن به شیوه صحیح نیز می پردازد. این مجموعه بصورت کامل منتشر نشده و خواندن آن به شدت پیشنهاد می شود.

از طریق این لینک می توانین کتاب دانک و اگ را با ترجمه اختصاصی خریداری کنید.

 

Young Griff Diego Gisbert Llorens Steamy 723x400 - 14+1 حقیقت از خاندان تارگرین که باید بدانید.

گریف جوان
این شخص یکی از آن شخصیت هایی است که در سریال حذف شد و هرگز وجود نداشت اما بر خلاف اشخاص دیگری مانند بانوی سنگدل، ویکتاریون و … وی نقش مهم تری در داستان دارد.
گریف جوان فقط در کتاب ها حضور دارد و پس اگر هنوز کتاب ها را کامل نخوانده اید بهتر است ادامه این بخش را مطالعه نکنین. در کتاب پنجم قبل از اینکه تیریون توسط جوراه اسیر شود، وی زمانیکه به همراه ایلریو و یک مزودر به نام گریف و پسرش در کشتی قرار دارد متوجه می شود که پسر گریف، که گریف جوان نام دارد، هویت مخفی و مهمی دارد.وی بالاخره متوجه می شود که گریف جوان اگان تارگرین، پسر ریگار است که در واقعه غارت قدمگاه پادشاه توسط سربازان لنیستر، توسط گریگور کلیگان کشته شده بود.در ادامه تیریون متوجه می شود که واریس قبل از غارت پایتخت، اگان را با رضایت مادرش الیا با بچه مرد فقیری جابجا کرده و او را به یکی از دوستان نزدیک اگان یعنی جان کانینگتون داده. جان نیز او را بعنوان یک مزدور بزرگ کرده و حتی موهایش را نیز به رنگ آبی تغییر داد تا هویتش مخفی بماند.
در کتاب ها وی اکنون به وستروس رسیده و قصد تصرف آن و حتی ازدواج با عمه اش دنریس را دارد.

 

House Baratheon Lineage 1309x1200 436x400 - 14+1 حقیقت از خاندان تارگرین که باید بدانید.

خون تارگرین ها در خاندان براتیون
جالب است بدانید که رابرت براتیون در واقع غاصب تاج و تخت نبود و می توانست ادعای تخت آهنین را بکند. این موضوع در سریال بصورت واضح اشاره نشد اما در کتاب بارها به آن اشاره شده. اوریس براتیون که خاندان براتیون را تاسیس کرد، یکی از بزرگترین فرماندهان و همچنین برادر حرامزاده اگان فاتح بود.مهم تر اینکه مادربزرگ او از سمت پدر ریلا تارگرین بود.

 

Field Of Fire Dorne vs Targaryen 742x400 - 14+1 حقیقت از خاندان تارگرین که باید بدانید.

رابطه با دورن
دورن یکی از اقلیم هایی بود که تا سالیان سال در برابر تارگرین ها مقاومت کرده و مستقل ماندند. تا حدود ۲۰۰ سال پس از ورود اگان به وستروس، دورن  همچنان مستقل و حکومتی جداگانه بود. آن ها در این مدت بارها با تارگرین ها جنگیده و کسانی را که به قصد تعرض به دورن به آن وارد می شدند را به قتل می رساندند.در نهایت بعد از سالیان سال، پس از طی اتفاقات زیاد و درگیری های طولانی دورن به هفت اقلیم پیوسته و حاکمان آن به یکی از خاندان های اشرافی وستروس تبدیل شدند. آن ها با سایر خاندان ها پیمان هایی مانند ازدواج پیوسته و به جوان ترین اقلیم هفت پادشاهی تبدیل شدند.

 

Daenerys Fire KayPikeFashion 1200x1200 400x400 - 14+1 حقیقت از خاندان تارگرین که باید بدانید.

ظاهر و ژنتیک تارگرین ها
یکی دیگر از تفاوت های سریال نسبت به کتاب مربوط به ظاهر تارگرین هاست.در کتابها ظاهر مرسوم و معروف تارگرین ها، موهایی نقره ای و چشمانی بنفش است. در سریال موهای دنریس مانند توصیفات کتاب تقریبا نقره ای اما چشمانش آبی است. برادرش ویسریس نیز از این قاعده مستثنی نبود. این کمی عجیب است که سریال تصمیم به نادیده گرفتن تمام ویژگی های ظاهری تارگرین ها گرفت اما از سوی دیگر اکثر ویژگی های ظاهری سایر خاندان ها مانند خاندان لنیستر را مانند کتاب به نمایش در آورد.
یکی دیگر از ویژگی های خاص خاندان تارگرین، مقاوم بودن آنان در مقابل آتش است که البته گاها با مواردی استثنا نیز مواجه شدیم. یکی از آنان جان اسنو بود که قبلا در فصل اول سریال سوخته شدن دست او را شاهد بودیم ودیگری نیز مرگ ویسریس توسط طلای مذاب بود. در کتاب ها بارها تارگرین هایی توسط اژدها یا آتش کشته شده اند و موهای دنریس نیز در پایان فصل اول زمانیکه با سه تخم اژدهایش وارد آتش شد، سوخته و از بین رفتند.

 

Targaryen Kingsguard 1920x1197 642x400 - 14+1 حقیقت از خاندان تارگرین که باید بدانید.

تاسیس انجمن گارد شاهی
گارد شاهی سالها پیش توسط اگان فاتح تاسیس شد.بعد از آن که اگان تقریبا تمام وستروس را فتح کرده و حاکم آن شد، دشمنان زیادی را برای خود از تمام نقاط هفت اقلیم به وجود آورد .وی برای حفاظت از خود و خانواده سلطنتی، انجمنی با نام گارد شاهی را تاسیس کرد که وظیفه اصلی آنان حفاظت از اگان و خاندان سلطنتی بود.دنریس در سریال و کتاب همانند اگان زمانیکه توسط مزدوران و دشمنانش تهدید می شود و در خطر مرگ قرار می گیرد، تصمیم به انتخاب اشخاصی بعنوان گارد مخصوص به خود می کند.
زمانیکه تخت آهنین از تارگرین ها به خاندانی دیگر رسید، همچنان نیاز به گارد شاهی باقی ماند.

 

BBVXZvv - 14+1 حقیقت از خاندان تارگرین که باید بدانید.

رابطه و ازدواج میان اعضای خاندان
برای نسل های متوالی در خاندان تارگرین، عمو ها با خواهر زاده و برادر زادگان خود، عموزاده با عموزاده، و خواهر وبرادر با هم ازدواج می کردند. آن ها این کار را برای پاکی و خالص نگه داشتن خون تارگرین ها انجام می دادند. گفته شده که این کار برای حفظ جادوی تارگرین ها و داشتن تسلط بر اژدهایانشان لازم بود.
اگرچه این کار در خاندان تارگرین به شدت مرسوم و عادی بود اما بیشتر مردم آن را گناه دانسته و حتی جمله معروفی نیز در اینباره وجود دارد :” وقتی تارگرینی به دنیا می آید، خدایان سکه ای را برای تعیین دیوانگی و یا عادی بودن آن به هوا می اندازند.”.

 

Tyrion Dragon 1920x960 780x390 - 14+1 حقیقت از خاندان تارگرین که باید بدانید.

تئوری تارگرین بودن تیریون
قبلا مطلب مفصلی در اینباره در سایت قرار داده بودیم.
تایوین لنیستر در کتاب به شدت از پسرش تیریون متنفر است. خواهرش سرسی نیز همانند پدر از او دل خوشی نداشته و او را به خاطر مرگ مادرشان مقصر می داند.چند سال پیش یک تئوری از سوی طرفداران مطرح شد که به دلیل این نفرت را مسئله مهمتری دانسته و همچنین به هویت واقعی تیریون می پردازد.
تایوین یکی از دوستان نزدیک ایریس تارگرین یا همان شاه دیوانه بود. تایوین سالها بعنوان دست ایریس به مملکت خدمت کرد.ایریس به همسر تایوین علاقه داشت و این موضوع همواره تایوین را آزار می داد.در کتاب توسط تعدادی از شخصیت ها گفته می شود که ایریس با جوانا در رابطه بوده و یا شاید به او در شب ازدواج تایوین و جوانا تجاوز کرده است.
اگر شایعات درست باشد و ایریس و جوانا با هم رابطه داشته و موفق به تولید بچه ای هم شده باشند، میتوان آن بچه را تیریون دانست. این شاید یکی از دلایلی باشد که تایوین تا این حد از تیریون متنفر است.تیریون از لحاظ ظاهری تفاوت زیادی با اعضای خانواده اش دارد.در کتابها وی موهایی تقریبا بلوند مایل به سفید و چشمانی نامتقارن که یکی سیاه و دیگری سیاه است دارد.از دیگر دلایلی که می توان تیریون را تارگرین دانست، علاقه عجیب وی به اژدهایان است. از دیگر مواردی که احتمال تارگرین بودن تیریون را بالا می برد زمانی است که تایوین قبل از کشته شدن توسط تیریون به او می گوید که او پسرش نیست.

لینک کوتاه مطلب : https://winterfell.ir/?p=16158

درباره نویسنده

نوید لنیستر

نویسنده و مترجم مطالب سایت

۱۰ دیدگاه

 • من عاشق تارگرین هام و صد البته استارک ها اما تارگرین ها رو بیشتر دوس دارم.و دوست دارم سریالی که ازش میسازن درباره رقص اژدهایان باشه.

    نقل قول

 • این تئوری تارگرین بودن تیریون برام خیلی جالب بوده که این همه مدت همچنان در موردش حرف میزنن بعضی تئوری ها در عین دیوانگی منطقی هستند و بعضی ها هم نیستند به نظرم اینکه میگن تیریون تارگرین باشه مسخرست وقتی ما میگیم جان یک تارگرین ممکنه باشه بخاطر اینه که در شخصیت پردازی جان (حداقل تو کتاب ها ) تاثیر داره ولی تارگرین بودن تیریون فقط یه چیزیه که بعضی ها همینجوری با خودشون میگن ” چقدر باحال میشه که تیریون تارگرین باشه ” حالا سریال عیب نداره ولی طرفداران نباید با این تئوری های مسخره ارزش کتاب رو پایین بیارن (هرچند نمیتونن پایین بیارن)

  اسپویل

  سریال واقعا از فصل پنج هیچ چیز جذابیتی نداشت یانگ گریف،لیدی استون هارت،بلاد ریون، رو حذف کردن خط داستانی دورن و جزایر آهن رو با خاک یکسان کردن تیریون از فصل پنج به بعد یه دیگه داستان و درگیری های شخصی خودش رو نداشت و دیگه اون شخصیت باحال قدیمش نبود (هرچند با حذف تایشا و اون صحنه ها زورکی و مسخرش با شی از همون فصول اولیه شروع به نابودی شخصیتش کردن ) استنیس رو همینجوری خیلی مسخره از بین بردن خط داستانی استارک ها رو نابود کردن از آریا و مردان بیچهره که هر چقدر تو کتابا مرموز و جذاب هستن تو سریال شدن مسخره بازی و آریا رو کردن بتمن تا سانسا که از ویل انداختنش بیرون و فقط برا اینکه بگن چقدر رمزی شروره رمزی باید بهش تجاوز می کرد (البته از طرفی حق داشتن چون اگه رمزی بخاطر بازی ایوان ریون نبود به نصف جذابیت الانش نمیرسید چون به زور کاراش تو سریال به وحشتناکی یک دهم کتاباشه) بعد جالبه لیتلفینگر با فروختن سانسا به بولتون ها هیچ نفعی نمیبره ولی سانسا رو میده به اون ها(!) برن هم که سازنده ها که از همون اول ازش خوششون نمیومد و بلادریون و فرزندان جنگل که تو کتابا داستان پیچیده ای دارن تو به عنوان ” مربی پیر دانا ” تبدیل کردن و هر چقدرمارتین
  با خط داستانی برن میخواد کلیشه های داستانی رو بشکنه اینا برعکس داستان برن رو کلیشه ای کردن😤 یا جان که تو کتابا با فرستادن سم و گیلی به اولتادن عوض کردن بچه گیلی و بچه منس ریدر و نگه داشتن راز زنده موندن منس ریدر توسط ملیساندرا و کنترل کردن اوضاع وحشی ها و پیدا کردن راهی برای آوردن وحشی ها از هاردهوم کلی تصمیم بی نظیر و عاقلانه میگیره و خودش رو به عنوان یک رهبر عالی ثابت میکنه تو سریال هیچکدوم از اینا رو نداره فقط چون سازنده ها میخوان یه اکشن با وایت واکرها داشته باشن جان بیاد به طرز ابلهانه ای عین یک احمق بره هاردهم تو کل فصل پنج جان هیچ کاری جز کاری ابلهانه نکرد و تازه قسمت آخر سم به یک دلیل نامعلوم به جان گفت منو ببر سیتادل (خدا رو شکر سم گفت وگرنه دیگه جان هیچ کار درستی به عنوان لرد فرمانده انجام نمیداد) صحنه مرگ جان رو هم خب نابود کردن هرچی تو کتابا صحنه تراژیکی هست و برادرای جان واقعا از جان بدشون نمیاد حتی مو قع خنجر زدن به جان یکیشون داره گریه میکنه و ” برای نگهبانی ” گفتنشون به همین دلیله ولی خب تو سریال ضایست آلیسر تورن چون از جان بد میاد از روی کینه این کار رو انجام داد هدف مارتین با داستان استارک ها و بقیه داستانهاش شکستن کلیشه ها داستان های ” قهرمان نجات دهنده دنیا ” هستش و با استارک ها هم میخواد از دست رفتن معصومیت این بچه ها در این دنیای بی رحم رو داره و تصمیمات سخت اما منطقی که در این خطرات دنیا میگیرن نه مثل سریال که همشون با وجود تمام تصمیمات ابلهانه بازم سریال یجوری رفتار میکنه که انگار نابغه هستن بخاطر همین هستش که ” شاه شب ” تو کتابا نیستش بخاطر همینه که آدر ها تو کتاب ها زامبی یخی نیستن بلکه موجودات روح مانندی هستن که توصیف مارتین ” آنها مرده نیستن زنده ترسناک و به شکل عجیبی زیبا هستن ” این فرق بین کتابا و سریال هستش ببخشید نظرم طولانی شد😊

    نقل قول

 • Sam_Stark:
  این تئوری تارگرین بودن تیریون برام خیلی جالب بوده که این همه مدت همچنان در موردش حرف میزنن بعضی تئوری ها در عین دیوانگی منطقی هستند و بعضی ها هم نیستند به نظرم اینکه میگن تیریون تارگرین باشه مسخرست وقتی ما میگیم جان یک تارگرین ممکنه باشه بخاطر اینه که در شخصیت پردازی جان (حداقل تو کتاب ها ) تاثیر داره ولی تارگرین بودن تیریون فقط یه چیزیه که بعضی ها همینجوری با خودشون میگن ” چقدر باحال میشه که تیریون تارگرین باشه ” حالا سریال عیب نداره ولی طرفداران نباید با این تئوری های مسخره ارزش کتاب رو پایین بیارن (هرچند نمیتونن پایین بیارن)

  اسپویل

  سریال واقعا از فصل پنج هیچ چیز جذابیتی نداشت یانگ گریف،لیدی استون هارت،بلاد ریون، رو حذف کردن خط داستانی دورن و جزایر آهن رو با خاک یکسان کردن تیریون از فصل پنج به بعد یه دیگه داستان و درگیری های شخصی خودش رو نداشت و دیگه اون شخصیت باحال قدیمش نبود (هرچند با حذف تایشا و اون صحنه ها زورکی و مسخرش با شی از همون فصول اولیه شروع به نابودی شخصیتش کردن ) استنیس رو همینجوری خیلی مسخره از بین بردن خط داستانی استارک ها رو نابود کردن از آریا و مردان بیچهره که هر چقدر تو کتابا مرموز و جذاب هستن تو سریال شدن مسخره بازی و آریا رو کردن بتمن تا سانسا که از ویل انداختنش بیرون و فقط برا اینکه بگن چقدر رمزی شروره رمزی باید بهش تجاوز می کرد (البته از طرفی حق داشتن چون اگه رمزی بخاطر بازی ایوان ریون نبود به نصف جذابیت الانش نمیرسید چون به زور کاراش تو سریال به وحشتناکی یک دهم کتاباشه) بعد جالبه لیتلفینگر با فروختن سانسا به بولتون ها هیچ نفعی نمیبره ولی سانسا رو میده به اون ها(!) برن هم که سازنده ها که از همون اول ازش خوششون نمیومد و بلادریون و فرزندان جنگل که تو کتابا داستان پیچیده ای دارن تو به عنوان ” مربی پیر دانا ” تبدیل کردن و هر چقدرمارتین
  با خط داستانی برن میخواد کلیشه های داستانی رو بشکنه اینا برعکس داستان برن رو کلیشه ای کردن😤 یا جان که تو کتابا با فرستادن سم و گیلی به اولتادن عوض کردن بچه گیلی و بچه منس ریدر و نگه داشتن راز زنده موندن منس ریدر توسط ملیساندرا و کنترل کردن اوضاع وحشی ها و پیدا کردن راهی برای آوردن وحشی ها از هاردهوم کلی تصمیم بی نظیر و عاقلانه میگیره و خودش رو به عنوان یک رهبر عالی ثابت میکنه تو سریال هیچکدوم از اینا رو نداره فقط چون سازنده ها میخوان یه اکشن با وایت واکرها داشته باشن جان بیاد به طرز ابلهانه ای عین یک احمق بره هاردهم تو کل فصل پنج جان هیچ کاری جز کاری ابلهانه نکرد و تازه قسمت آخر سم به یک دلیل نامعلوم به جان گفت منو ببر سیتادل (خدا رو شکر سم گفت وگرنه دیگه جان هیچ کار درستی به عنوان لرد فرمانده انجام نمیداد) صحنه مرگ جان رو هم خب نابود کردن هرچی تو کتابا صحنه تراژیکی هست و برادرای جان واقعا از جان بدشون نمیاد حتی مو قع خنجر زدن به جان یکیشون داره گریه میکنه و ” برای نگهبانی ” گفتنشون به همین دلیله ولی خب تو سریال ضایست آلیسر تورن چون از جان بد میاد از روی کینه این کار رو انجام داد هدف مارتین با داستان استارک ها و بقیه داستانهاش شکستن کلیشه ها داستان های ” قهرمان نجات دهنده دنیا ” هستش و با استارک ها هم میخواد از دست رفتن معصومیت این بچه ها در این دنیای بی رحم رو داره و تصمیمات سخت اما منطقی که در این خطرات دنیا میگیرن نه مثل سریال که همشون با وجود تمام تصمیمات ابلهانه بازم سریال یجوری رفتار میکنه که انگار نابغه هستن بخاطر همین هستش که ” شاه شب ” تو کتابا نیستش بخاطر همینه که آدر ها تو کتاب ها زامبی یخی نیستن بلکه موجودات روح مانندی هستن که توصیف مارتین ” آنها مرده نیستن زنده ترسناک و به شکل عجیبی زیبا هستن ” این فرق بین کتابا و سریال هستش ببخشید نظرم طولانی شد😊

  سریال نمی تونست تمامی کاراکتر های کتاب رو که اشاره کردین رو در سریال نمایش بده و وارد داستان کنه مگر اینکه حداقل تا ۱۳ فصل ساخته می شد. متاسفانه وقتی معلوم شد این شخصیت ها و تعدادی از خط های داستانی حذف شدن، حداقل انتظار می رفت که باز هم پایان بهتری رو شاهد باشیم که باز هم نتونستن با وجود اینهمه خلاصه کردن داستان، پایان بهتری رو به نمایش بذارن. به نظرم پایان داستان شاه شب و ارتش مردگان، جان اسنو و سرسی بشدت ناامید کننده و افتضاح بود.

    نقل قول

 • نوید لنیستر: سریال نمی تونست تمامی کاراکتر های کتاب رو که اشاره کردین رو در سریال نمایش بده و وارد داستان کنه مگر اینکه حداقل تا ۱۳ فصل ساخته می شد. متاسفانه وقتی معلوم شد این شخصیت ها و تعدادی از خط های داستانی حذف شدن، حداقل انتظار می رفت که باز هم پایان بهتری رو شاهد باشیم که باز هم نتونستن با وجود اینهمه خلاصه کردن داستان، پایان بهتری رو به نمایش بذارن. به نظرم پایان داستان شاه شب و ارتش مردگان، جان اسنو و سرسی بشدت ناامید کننده و افتضاح بود.

  همینطور خط داستانی آریا ، تیریون ، جیمی ، واریس و تقریبا تمام شخصیت های داستان

    نقل قول

 • اینکه چشم های تارگرین ها بنفش هست درسته و البته تیم اچ بی او تو سریال به این ویژگی توجه کردند. تیم اچ بی او میگه در اول برای امیلیا کلارک لنز بنفش دادیم ولی بدلیل حساسیت شدید وی به لنز، مجبور شدیم بدون لنز سریال رو پیش ببریم.

    نقل قول

 • جماعت چه فازی گرفتن فقط واسه یه داستان مسخره بچگانه که هیچ واقعیتی نداره چه سرودست میشکونن جوری ازاین داستان وسریال میگن که انگار واقعیت داشته اونم هزاران سال پیش درحالی که حتی یک درصد هم واقعبت نداره فقط یه داستان مسخره اس کلا این سریال وکتاب هاش .ملت جوگیر همیشه درصحنه 😅😅😅😅

    نقل قول

 • شاهین: جماعت چه فازی گرفتن فقط واسه یه داستان مسخره بچگانه که هیچ واقعیتی نداره چه سرودست میشکونن جوری ازاین داستان وسریال میگن که انگار واقعیت داشته اونم هزاران سال پیش درحالی که حتی یک درصد هم واقعبت نداره فقط یه داستان مسخره اس کلا این سریال وکتاب هاش .ملت جوگیر همیشه درصحنه 😅😅😅😅

  لفت بده.

    نقل قول

 • شاهین: جماعت چه فازی گرفتن فقط واسه یه داستان مسخره بچگانه که هیچ واقعیتی نداره چه سرودست میشکونن جوری ازاین داستان وسریال میگن که انگار واقعیت داشته اونم هزاران سال پیش درحالی که حتی یک درصد هم واقعبت نداره فقط یه داستان مسخره اس کلا این سریال وکتاب هاش .ملت جوگیر همیشه درصحنه 😅😅😅😅

  کسی مجبورت کرده بیای نظر بدی یا اینو بخونی؟ این واسه عاشقای سریاله و تو حتما از این سریال زیاد خوشت نیومده ولی بازم این دلیل نمیشه که بخوای بقیه رو که این سریالو دوست دارن مسخره کنی

    نقل قول

 • شاهین:
  جماعت چه فازی گرفتن فقط واسه یه داستان مسخره بچگانه که هیچ واقعیتی نداره چه سرودست میشکونن جوری ازاین داستان وسریال میگن که انگار واقعیت داشته اونم هزاران سال پیش درحالی که حتی یک درصد هم واقعبت نداره فقط یه داستان مسخره اس کلا این سریال وکتاب هاش .ملت جوگیر همیشه درصحنه 😅😅😅😅

  اگر مسخره ست و بچه گانه که صد البته این حرف کم سوادی تو رو می‌رسونه چرا به خودت زحمت دادی و اومدی داری در مورد کتاب هایی اظهار نظر می‌کنی که تقریبا تمامش در طول تاریخ تکرار شده و نویسندش چندین برابر تو و امثال تو در هر زمینه ای چندین سال مطالعه کرده تا اینا رو نوشته و بعدش هم یکی مثل تو بیاد به اینا بگه بچه گانه و فلان و این حرفا اگر دوست نداری چرا اینجایی برو همون چیزایی که به قول خودت واقعی هستن و بچه گانه نیستن ببین اینجا هم کامنت ک.شعر نزار. درضمن یکی از منابع الهامات این کتابا مربوط به جنگ های بین خاندان های انگلستان در قرون وسطی بوده مثل جنگ رزها، یکم مطالعه بد نیست به جای زر زر اضافه

    نقل قول

 • Behzad Targaryen:
  من عاشق تارگرین هام و صد البته استارک ها اما تارگرین ها رو بیشتر دوس دارم.و دوست دارم سریالی که ازش میسازن درباره رقص اژدهایان باشه.

  خوش بحالت قاسم
  ب آرزوت رسیدی😭

    نقل قول

نظر شما چیست؟

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:head: 
:lol: 
:ostad: 
:faight: 
:ssad: 
:shame: 
:og: 
:shook: 
:sleep: 
:cheer: 
:tanbih: 
:mass: 
:snaped: 
:donot: 
:cun: 
:gslol: 
:winksmile: 
:secret: 
:stop: 
:bl: 
:respect: 
:sh: 
:shok: 
:angry: 
:noo: 
:han: 
:sf: 
:aa: 
:notme: 
:fight: 
:gol: