دسته بندی -مقالات اختصاصی

مقالات اختصاصی

چرا نبرد سرنوشت‌ساز اپیزود شب طولانی از فصل هشتم تا این حد ناامید کننده بود؟

در این مقاله به بررسی یکی از اپیزودها و نبردهای فصل هشتم سریال بازی تاج و تخت که شاید مهم ترین اپیزود کل سریال GOT باشد خواهیم پرداخت. بله اپیزود شب طولانی.

مقالات اختصاصی

مارتل ها و اژدهایان؛ بررسی فصل ۲۵ از کتاب رقصی با اژدهایان

از ابتدای کتاب پنجم فصل های زیادی در قاره اسوس روایت شده و تقریباً تمام آنها به حرکات مربوط می‌شوند که برای بازپسگیری تاج و تخت تارگرین ها در حال رخ دادن است و مارتل ها نقشی اساسی در این فصل ها دارند.