مقالات

تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

348f1051aaa509f10d1b46b1314bee1b 810x456 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید
نویسنده نوید لنیستر

یکی از مهمترین و جالب ترین لحظات در مجموعه کتابهای نغمه یخ و آتش تاکنون، متعلق به زمانی است که دنریس وارد خانه نامیرایان شده و در آنجا تعدادی رویا و الهام را می بیند. تعدادی از حوادث مهم کتابها در این فصل کتاب پیش بینی و نشان داده شده اند.این اتفاق در سریال تا حدود زیادی دستخوش تغییرات شد و بسیاری از رویاهایی که دنریس در آن مکان دید، در سریال به نمایش در نیامد. از آنجا که در آن زمان کتابها تکمیل نشده بودند و شورانرها نیز همچنان درباره اینکه در ادامه داستان را به چه شکلی جلو خواهند برد کاملا مطمئن نبوده و تعداد زیادی از اتفاقات و شخصیتهای کتابها در سریال حذف شدند و از همه مهمتربا توجه به اینکه مارتین در آن زمان همچنان بر روی داستان و فیلمنامه نظارت داشت می توان گفت که نشان دادن این اتفاق به آن شکل در سریال منطقی و قابل قبول بوده.
البته جدا از اتفاقت خانه نامیرایان کل داستان دنریس در شهر کارث که در کتاب دوم اتفاق می افتد، نسبت به سریال تفاوت های زیادی دارد و بسیاری از طرفداران کتاب که سریال را هم دنبال می کردند، این تغییرات به مذاقشان خوش نیامد. در ادامه نگاهی به تمامی رویاها و الهامتی که دنریس در آن مکان دید داشته و یک به یک آنها را مورد تحلیل و بررسی خواهیم داد:

 

رویای ۱

01 War Of Five Kings zippo 514 938x1200 313x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

در یکی از اتاق ها، زن زیبایی برهنه روی زمین ولو بود. چهار مرد ریز جثه رویش می لولیدند…صورتهای کشیده شبیه به موش و دست های ریز صورتی داشتند. یکیشان بین پاهای زن مشغول بود. یکی دیگر به پستان ها حمله کرده بود. با دهان سرخ خیسش نوک دهان را می جویید و پاره می کرد.

جنگ پنج پادشاه در وستروس که بعد از مرگ رابرت براتیون شروع شد و وستروس را چند تکه کرد. دلیل اینکه دنریس در رویا به جای پنج مرد که استعاره از شاهان مدعی هستند، چهار نفر دید می تواند این باشد که بطور کلی در طول جنگ پنج پادشاه هیچ زمانی همزمان پنج نفر مدعی تاج وتخت نبوده و رنلی براتیون قبل از استقلال بیلون گریجوی کشته شد.

 

رویای ۲

32fb4eda58a82764cff9753bda435a90 199x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

دنی کمی جلوتر به ضیافت اجساد رسید. وحشیانه کشته شده بودند، روی صندلی های واژگون و میزهای شکسته، در میان تجمع خون لخته شده دراز افتاده بودند. برخی دست یا پا و حتی سرشان را از دست داده بودند. دست های ناقص شده ، فنجان های خونین و قاشق های چوبی و جوجه برشته و قرص نان را گرفته بودند. بالای سرشان مرد مرده ای بر اریکه نشسته بود که سر گرگ داشت. تاجی آهنین بر سر داشت و با یک دستش طوری ران بره را نگه داشته بود که انگار پادشاهی عصای سلطنتی اش را بر دست داشت. چشم هایش دنی را دنبال می کردند، انگار از او می خواست که به قضاوت بنشیند.

عروسی سرخ یا خونین که در کتاب سوم اتفاق افتاد در این رویا پیش بینی شده بود. در این واقعه ارتش متحد استارک ها و تالی ها به رهبری راب استارک توسط فری و بولتون ها به طرز وحشیانه ای قتل عام شدند و استارک ها حاکمیتشان بر شمال و تالی ها بر ریورلند را از دست دادند.

 

رویای ۳

03 The Red Door I by HisGeenky ... 582x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

این اتاق را می شناسم. آن الوارهای چوبی درشت و صورت های حیوانات که رویشان حک شده بود را به خاطر داشت. و آنجا بیرون پنجره، درخت لیمو را! منظره اش قلبش را از حسرت به درد انداخت. خونمون توی براووس که در قرمز داشت. به محض این فکر، سر ویلم پیر که سنگین به عصایش تکیه داده بود به اتاق وارد شد. با صدای گرفته ی مهربانی گفت:”پرنسس کوچولو، اومدید، بیایید، بیایید پیشم بانوی من، حالا به خونه رسیدید، حالا در امانید”. دست چروکیده اش به سمت دنی دراز شد، نرم به مانند چرم کهنه، دنی می خواست که آنرا بگیرد و نگه دارد و ببوسد. قوی ترین میلی که در عمرش تجربه کرده بود.پایش کمی جلو رفت، سپس فکر کرد: اون مرده، مرده، خرس عزیز پیر، خیلی وقت پیش مرده. فاصله گرفت و دوید.

اشاره به زمانیکه دنریس در کودکی در براووس به همراه برادرش ویسیریون مخفی بودند. رویای استعاره از لذت نبردن دنریس از کودکیش و ترس همیشگی از مرگ توسط افرادی که رابرت به دنبال او و برادرش بودند، است.

 

رویای ۴

04 The Mad King Aerys Burns 1920x1079 712x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

سمت چپش یک جفت در برنزی پدیدار شد، بزرگتر از سایرین. نزدیک که شد، باز شدند و باید برای تماشا می ایستاد. پشتش تالار سنگی غار مانندی بود، عظیم ترینی که دنی به عمرش دیده بود. جمجمه های اژدهایان مرده از روی دیوارها پایین را تماشا می کردند. روی تخت سلطنتی بلندی پیرمردی با لباس های فاخر نشسته بود؛ پیرمردی با چشم های تیره و موی دراز نقره ای. به مردی که زیر پایش بود گفت:”بذار به استخونای ذغال شده و گوشت پخته سلطنت کنه، بذار پادشاه خاکسترا بشه.

اشاره به زمانی دارد که پدرش ایریس تارگرین (شاه دیوانه) دستور داد تا تمامی قدمگاه پادشاه را با آتش وحشی بسوزانند. زمانیکه تایوین لنیستر بعد از گشوده شدن دروازه های قدمگاه پادشاه ارتشش را وارد پایتخت کرد و سربازانش شروع به قتل عام و غارت آن کردند، ایریس دوران حکوتش را رو به اتمام دید و دستور سوزاندن کل پایتخت را داد.اما قبل از اینکه جادوگرانش این دستور را اجراکنند، جیمی لنیستر آن ها و ایریس را به قتل رسند.

 

رویای ۵

05 RhaegarKarla Ortiz and Elia JulianaP 707x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

مرد موهای برادرش را داشت، اما بلندتر بود و چشم هایش به جای نیلی روشن، تیره تر بودند. زنی روی تخت چوبی بزرگی به نوزادی شیر می داد. مرد به زن گفت:”اگان. چه اسمی برازنده تر برای پادشاهان؟”
زن پرسید:”براش نغمه سرایی می کنی؟”
مرد جواب داد:” داره. اون شاهزاده ایه که وعده داده شده و نغمه یخ و آتشه.” با این حرف به بالا نگاه کرد و به چشم های دنی چشم دوخن، انگار می دید که او پشت در ایستاده.”یه نفر دیگه حتما میاد.” دنی نمی دانست که روی صحبتش با اوست یا زنی که روی تخت نشسته.”اژدها سه سر داره.” مرد به سمت صندلی کنار پنجره رفت، چنگی را برداشت و با ملایمت روی سیم های نقره ای انگشت کشید. غم شیرینی اتاق را گرفت، مرد و همسر و نوزاد به مانند مه صبحگاهی محو شدند و وقتی دنی دوباره به راه افتاد، تنها موسیقی بود که کمی دیگر دوام آورد.

برادرش ریگار تارگرین، همسرش الیا مارتل و فرزند تازه متولد شده آن دو یعنی اگان تارگرین. زمانیکه اگان متولد شد ریگار باور داشته که او همان شاهزاده وعده داده شده خواهد بود. رویا استعاره از باور ریگار به این پیشگویی است. البته در ادامه ریگار می گوید که یکی دیگر نیز می آید. این جمله می تواند از آمدن تارگرین دیگری که احتمالا جان است، باشد.

 

رویای ۶

Three Headed Dragon 685x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

نفس نمی کشه. به سکوت گوش داد. هیچ کدومشون نفس نمی کشن، تکون نمی خورن، چیزی نمی بینن. ممکنه که نامیراها مرده باشن؟
جوابش زمزمه ای بود آهسته تر از صدای جنبیدن سبیل موش ها…ما زنده ایم…زنده ایم…زنده ایم…مخلوطی از صداهای دیگر زمزمه کردند: و می دونیم…می دونیم…می دونیم…
دنی گفت: ” به خاطر هدیه ی قیقت به اینجا اومدم. تو راهروی دارز چیزهایی دیدم…اونا بینش راستین بودند یا دروغ؟وقایع گذشته یا آینده؟معناشون چی بود؟”
اشکالی از سایه ها…فرداهایی که نوز شکل نگرفتن…از فنجان یخ بنوش…از فنجان آتش بنوش…
…مادر اژدهایان…فرزند سه
“سه؟” متوجه نمی شد.
در درون جمجمه ی دنی، اشباح همصدا کوبیدند: اژدها سه سر داره…لبی تکان نمی خورد، نفسی سکون هوای آبی را به هم نمی زد…مادر اژدهاها…فرزند طوفان…زمزمه های به ندای آشفته ای تبدیل شد…سه آتش باید روشن کنی…یکی برای زندگی و یکی برای مرگ و یکی به خاطر عشق…
“نمی…” صدای خودش بیش از زمزمه نبود، تقریبا به آهستگی صدای آن ها. چه بلایی داشت به سرش می آمد؟ بلندتر گفت:”نمی فهمم” چرا اینجا صحبت کردن این همه سخت بود؟”بهم کمک کنید.نشونم بدید.”
کمکش کنیم…زمزمه ها مسخره می کردند…نشونش بدیم…

این رویا به طرز خاصی ویژه و پر از استعاره است. از آنجا که بخش های مختلفی دارد، هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد:
“اژدها سه سر دارد”: جان، دنریس و تیریون؟! همان تئوری معروف اژدهای سه سر که باور دارد جان و تیریون نیز تارگرین هستند. یا به جای تیریون می توان اگان هفتم (پسر ریگار) را نیز قرار داد.
“فرزند سوم”: اشاره به فرزند سوم بودن دنریس دارد. وی کوچکتر از دوبرادرش ریگار و ویسیریون است.
“فرزند طوفان”: دنریس در دراگون استون و در طول طوفانی به دنیا آمد که بعد ها نیز یکی از القابش به همین دلیل، طوفان زاد شد.
“سه آتش باید روشن کنی”: یکی برای مراسم مرگ کال دروگو و سوزاندنش، یکی برای میری مازدور و دیگری نیز متعلق به سقط جنینش.
“سه مرکب باید سوار شوی، یکی به بستر یکی به خوف و یکی به عشق”: اولی نماد شب ازدواجش با کال دروگو، دومی احتمالا سوار شدن بر کشتی های آهن زادگانی که ویکتاریون نزد او خواهد برد و سومی نیز اشاره به کال دروگو و یا داریو ناهاریس دارد.
” با سه خیانت مواجه روبرو میشی، یکی به خاطر خون، یکی به خاطر طلا و یکی به خاطر عشق”: درباره اینکه دنریس این خیانت ها را انجام خواهد داد یا اینکه به او سه خیانت خواهد شد معلوم نیست اما احتمالا گزینه دوم محتمل تر باشد. در هر صورت چون درباره آن نظری قطعی نداریم، از این یکی خواهیم گذشت.

 

رویای ۷

d0eda2bfdf236583705b98112d11d3bd 300x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

ویسیریس داد می کشید و طلای مذاب روی گونه هایش می ریخت و دهانش را پر می کرد.

مرگ برادرش ویسیریون توسط کال دروگو در کتاب اول. زمانیکه کال دروگو طلای ذوب شده را روی سر ویسیریون ریخت و او را کشت.

 

رویای ۸

08 The Stallion JohnnyClark 618x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

ارباب بلند قدی با پوست مسی و موی نقره طلایی زیر پرچم نریان آتشین ایستاده بود، شهری پشت سرش می سوخت.

اشاره به فرزند دنریس و کال دروگو که هیچگاه متولد نشد، سوار کاری که قرار بود دنیا را فتح کند اما…

 

رویای ۹

09 Rhaegar dead at the Ruby Ford 1920x1080 711x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

یاقوت ها مثل قطرات خون از سینه ی شاهزاده در حال مرگی می ریختند و او در آب به زانو افتاد و با آخرین نفسش اسم زنی را زمزمه کرد.

مرگ ریگار تارگرین در نبرد ترایدنت توسط رابرت براتیون. با آخرین نفسش اسم زنی را زمزمه کرد میتواند نشان این باشد که ریگار در آخرین لحظه قبل از مرگش اسم لیانا را به زبان آورده.

 

رویای ۱۰

10 Mother Of Dragons 1920x1080 e1565701291871 780x364 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

مادر اژدهاها، دختر مرگ…

دنریس، مادر اژدهایان و آخرین تارگرین باقی مانده. تمامی خانواده وی در طول و بعد از شورش رابرت کشته شدند.

 

رویای ۱۱

11 Aegon Targaryen VI by elontirien 368x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

اژدهایی پارچه ای در میان شادی جمعیت روی تیرهای چوبی تکان می خورد.

اژدهای پارچه ای میتواند استعاره از اگان تارگرین، فرزند ریگار باشد که گفته می شود در طول غارت قدمگاه پادشاه توسط گریگور کلگان کشته شد. در کتاب پنجم شخصی خود را اگان معرفی می کند که بنا به گفته هایش در آن زمان کشته نشده و موفق به فرار شده است.وی در کتاب پنجم همراه با ارتش کمپانی طلایی به وستروس می آید.

 

رویای ۱۲

12 Jorah Mormont Grayscale 424x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

از برجی که از آن دود بر می خواست، جانور سنگی عظیمی بال گرفت و آتشی به رنگ سایه دمید…

روایا استعاره از جان کانینگتون می باشد که در طول سفرش با تیریون به سمت میرین دچار بیماری گری اسیل شد. البته در سریال جان کانینگتون از داستان حذف شد و این جورا مورمونت بود که این اتفاق برایش افتاد.

 

رویای ۱۳

13 Stannis Baratheon Lightbringer 666x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

شمشیر سرخی با درخششی شبیه به غروب آفتاب به بالا رفت.

اشاره به استنیس براتیون که در کتاب دوم مذهب سرخ و خدای رلور را بعنوان مذهب خود انتخاب کرد و بعد از سوزاندن مجسمه های هفت، شمشیری آتشین را از درون یکی از آنان بیرون کشید.

 

رویای ۱۴

14 Daenerys and Drogo Wedding Night 711x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

نقره ای از میان چمنزار به یورتمه به سمت نهری می رفت که زیر دریایی ستاره، غرق تاریکی بود.

اشاره به شب ازدواجش با دروگو و هم خوابه شدن آنان در کنار دریا.

 

رویای ۱۵

15 Victarian Greyjoy mattolsonart 618x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

جسدی روی دماغه کشتی ایستاده بود، روی صورت مرده اش چشم هایی روشن داشت، به لب های خاکستری اش لبخند محزونی نشسته بود.

اشاره به ویکتاریون گریجویی که همراه با ناوگان آهنین به دستور برادرش یورونبه میرین و کمک ارتش دنریس به رهبری باریستان سلمی می آید.

 

رویای ۱۶

16 Blue Flower At The Wall Jon Lyanna dreambeing 1920x1088 1 706x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

از شکافی روی دیواری از یخ، گل آبی رنگی رویید و هوارا با بوی خوشش پر کرد…

گل آبی نماد لیانا استارک، خواهر ادارد و معشوقه ریگار است. دیوار یخی هم همان دیوار بزرگ شمال. اگر با تئوری معروف r+l=j آشنا باشید، می توان از این رویا به این شکل برداشت کرد که جان فرزند لیانا و ریگار در دیوار بزرگ شده و در نهایت لرد فرمانده خواهد شد.

 

رویای ۱۷

17 Khal Drogo Dying In Fire 711x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

مادر اژدهاها، عروس آتش…

همسرش کال دروگو که بعد از مرگش خاکستر شد.

 

رویای ۱۸

18 Shadow Monster Kills Renly 717x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

اشباح درون چادر چرخ می زدند و می رقصیدند، بی استخوان و مهیب.

استعاره از سایه ای شیطانی که توسط ملیسندرا به دنیا آمده و رنلی براتیون را در کتاب دوم به قتل رساند.

 

رویای ۱۹

19 Young Dany House of Dreams by Thaldir 480x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

دختر کوچکی پا برهنه به سمت خانه ای بزرگ با در قرمز می دوید.

دنریس کوچک مخفی شده در خانه ای زمانیکه در براووس اقامت داشت.

 

رویای۲۰

20 Mirri Maz Duur Death 711x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

میری مازدور در میان شعله ها جیغ می کشید، اژدهایی از پیشانی اش خارج می شد.

اشاره به مرگ و سوزاندن میری مازدور که رها شدن جادویش باعث تولد اژدهایان شد.

 

رویای ۲۱

21 Poisoner From The Market e1565701385141 780x285 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

پشت اسبی نقره ای، جسد خونین مرد برهنه ای کشیده می شد.

شراب فروشی که در کتاب اول برای کشتن دنریس اقدام کرد و پس از لو رفتنش کال دروگو دستور داد تا وی را به اسبی بسته و تا زمانیکه از پای در نیامده رها نکنند.

 

رویای ۲۲

22 Tyrion Lannister The Gift 545x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

شیر سفیدی در میان علف هایی بلندتر از قد انسان می دویید.

این رویا به احتمال زیاد می تواند استعاره از تیریون باشد که در کتابها با دنریس دیدار خواهد کرد.

 

رویای ۲۳

Daenerys the Unburnt FEAT e1565701409520 780x358 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

زیر کوه مادر، صفی از عجوزه های برهنه از دریاچه خارج شدند و لرزان در مقابل او زانو زدند، سرهای خاکستری شان را پایین انداختند.

در سریال دیدیم که دنریس بعد از سوزاندن کال های دوتراکیها به کالیسی تمام دوتراکی ها تبدیل شد. به احتمال زیاد این اتفاق نیز در کتاب ها رخ بدهد و شاهد آن باشیم. در کتاب ششم دنریس به احتمال زیاد به نحوی موفق به شکست دادن کال ها شده و تمامی دوتراکی ها در به فرمان خود در آورد.

 

رویای ۲۴

24 Mhysa 1920x1080 711x400 - تحلیل و بررسی تمام رویاها و الهاماتی که دنریس در خانه نامیرایان دید

هزار برده دستهای آغوش به خونشان را بلند کردند و در حالیکه دنی سوار بر نقره ای به مانند باد از میانشان می تاخت داد کشیدند:”مادر!مادر!مادر” به او دست دراز می کردند، شنل و لبه ی دامنش را می کشیدند، ساق ها و پستان هایش را لمس می کردند. او را می خواستند، لازمش داشتند،آتش را، زندگی را، دنی نفسش برید و آغوشش را گشود که خودش را به آنها تقدیم کند…

بعد از آنکه دنریس موفق به تصرف یونکای شد، تمامی بردگان داخل آن بیرون آمده و او را در آغوش گرفتند. این رویا مستقیما به این اتفاق در آینده اشاره دارد.

لینک کوتاه مطلب : https://winterfell.ir/?p=10337

درباره نویسنده

نوید لنیستر

نویسنده و مترجم مطالب سایت

۹ دیدگاه

 • پسر ریگار ایگان ششمه نه هفتم.
  و اینکه تو رویای ۵ وقتی ریگار به بالای سرش نگاه میکنه به نظرم به دنریس نگاه نمیکنه. بلکه داره به دنباله داری که موقع تولد ایگان ظاهر شد نگاه میکنه

    نقل قول

 • رویای ۶… ۳ مرکبی که میگه باید سوار شی در حقیقت ۳ نفریه که دنی باهاشون میخوابه
  رویای ۱۱… منظور از اژدهای پارچه ای اینه که واقعی نیست و یه نفر رو تارگرین سمبل کردن که مردم پشتش جمع شن

    نقل قول

 • رضا:
  پسر ریگار ایگان ششمه نه هفتم.
  و اینکه تو رویای ۵ وقتی ریگار به بالای سرش نگاه میکنه به نظرم به دنریس نگاه نمیکنه. بلکه داره به دنباله داری که موقع تولد ایگان ظاهر شد نگاه میکنه

  اشتباه تایپی بود :good:
  در مورد نگاه ریگار هم اینی که شما گفتین ممکنه.

    نقل قول

 • محمد:
  رویای ۶… ۳ مرکبی که میگه باید سوار شی در حقیقت ۳ نفریه که دنی باهاشون میخوابه
  رویای ۱۱… منظور از اژدهای پارچه ای اینه که واقعی نیست و یه نفر رو تارگرین سمبل کردن که مردم پشتش جمع شن

  درباره ایگان این احتمال که واقعا اون شخصی که ادعا میکنه باشه خیلی زیاده چون شواهد زیادی برای صحت موضوع وجود داره. از اونجا که از سریال حذف شد و اسمش به اگان داده شد، احتمالا همون پسر ریگار باشه. اژدها سه سر دارد هم میتونه دلیل دیگری برای صحت این قضیه باشه.

    نقل قول

 • مقاله خیلی خوبی بود البته فک کنم اون بخشی که حرف از سه آتش و سه خیانت و سه مرکب میشه کمی پیچیده تر باشه
  اگر میشه حرف های کوایته به دنریس رو هم تحلیل کنید

    نقل قول

 • رویای ۱۸ اشباحی که در چادر می رقصیدن کار میری مازدور برای زنده نگه داشتن دورگو نبود اونجا اون داشت با اشباح تو چادر می رقصید ولی توی چادر رنلی اصلا رقصی چیزی نبود فقط اومد کشت و رفت :ostad:

    نقل قول

 • مقاله بی نظیری بود فقط متوجه نشدم رویای ۱۵ به معنای مرگ ویکتاریونه؟ آخه من یه تئوری از یه سایت خارجی خوندم خیلی افسانه آزور آهای رو از نگاه جالبی بررسی کرد شاید خودتونم مقاله شو نوشته باشید. میگه ” در کتاب های ضیافتی برای کلاغ ها و رقصی با اژدهایان چندین نفر قصد اتحاد با دنریس را دارند که از جمله ویکتاریون گریجوی، تیریون لنیستر، کوئنتین مارتل و … حالا بیاید داستان ساخت لایت برینگر شمشیر معروف آزور آهای رو مرور کنیم. او دفعه اول شمشیر را در “آب” فرو میکنه و خرد میشود (ویکتاریون یک گریجوی هست و نشان خاندانش کراکن میباشد که با آب پیوند عمیقی دارد ) دفعه دوم آنرا در قلب “شیر” فرو میکند و دو نیم میشود (تیریون یه لنیستر که نشان خاندانش شیر میباشد و در کتاب پنجم دیدیم که هویت تیریون یه دو نیمه تبدیل شده و حتی این رو تو دو رنگ چشمای مختلفش که سبز و سیاهن میبینیم ) ” بقیش حالا جا نداره تو یه کامنت بگم خلاصه آقا نوید به نظر شما ویکتاریون با این نشانه ها قراره بمیره؟

    نقل قول

 • Sam_Stark:
  مقاله بی نظیری بود فقط متوجه نشدم رویای ۱۵ به معنای مرگ ویکتاریونه؟ آخه من یه تئوری از یه سایت خارجی خوندم خیلی افسانه آزور آهای رو از نگاه جالبی بررسی کرد شاید خودتونم مقاله شو نوشته باشید. میگه ” در کتاب های ضیافتی برای کلاغ ها و رقصی با اژدهایان چندین نفر قصد اتحاد با دنریس را دارند که از جمله ویکتاریون گریجوی، تیریون لنیستر، کوئنتین مارتل و … حالا بیاید داستان ساخت لایت برینگر شمشیر معروف آزور آهای رو مرور کنیم. او دفعه اول شمشیر را در “آب” فرو میکنه و خرد میشود (ویکتاریون یک گریجوی هست و نشان خاندانش کراکن میباشد که با آب پیوند عمیقی دارد ) دفعه دوم آنرا در قلب “شیر” فرو میکند و دو نیم میشود (تیریون یه لنیستر که نشان خاندانش شیر میباشد و در کتاب پنجم دیدیم که هویت تیریون یه دو نیمه تبدیل شده و حتی این رو تو دو رنگ چشمای مختلفش که سبز و سیاهن میبینیم ) ” بقیش حالا جا نداره تو یه کامنت بگم خلاصه آقا نوید به نظر شما ویکتاریون با این نشانه ها قراره بمیره؟

  تئوری جالبی دادین، تا حالا توجه نکرده بودم به نحوه ساخت لایت برینگر و این شباهتهایی که با نماد خاندانا داره :good:
  درباره ویکتاریون هم فکر نکنم، احتمال مرگش بالاست اما مطمئنم قبل از مرگش تاثیر بزرگی روی داستان میزاره که بی ربط با شیپور یورون نخواهد بود.

    نقل قول

 • پیشگویی که میگه باید سوار سه مرکب بشی و سه تا آتش روشن کنی منظورش این نیست که دنریس واقعا عاشق یه نفر بشه؟ چون بنظرم به زور و جبر برادرش بود که با کال دروگو ازدواج کرد و داریو ناهاریس و ندیمش ایری رو فقط به عنوان معشوقه انتخاب کرد(ایری رو وقتی به عنوان معشوقش انتخاب کرد که فشار روش بود و داریو رو وقتی که از همه چیز ناامید شده بود) منظورم اینه که مثل سریال مثلا عاشق جان اسنو بشه.

    نقل قول

نظر شما چیست؟

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:head: 
:lol: 
:ostad: 
:faight: 
:ssad: 
:shame: 
:og: 
:shook: 
:sleep: 
:cheer: 
:tanbih: 
:mass: 
:snaped: 
:donot: 
:cun: 
:gslol: 
:winksmile: 
:secret: 
:stop: 
:bl: 
:respect: 
:sh: 
:shok: 
:angry: 
:noo: 
:han: 
:sf: 
:aa: 
:notme: 
:fight: 
:gol: